С повече от 10% е намалял делът на укритите приходи и на рисковите лица в сектора фризьорство и козметика през последните 10 години, а резултатът се дължи на усилията на Национална агенция за приходите (НАП) да насърчи доброволното спазване данъчното и осигурително законодателство и да санкционира на нарушенията. Това каза в подкаст на приходната агенция Катя Цветанова - главен експерт по приходите в дирекция "Управление на риска", цитирана в съобщение на приходната агенция.

НАП поставя акцент върху партньорския подход и в бюти бранша, като за намаляване на риска от неотчитане на обороти и неплащане на данъци и осигурителни вноски от фризьори, козметици, маникюристи и други се прилагат различни методи за насърчаване на доброволното плащане.

"Изпращаме напомнителни и предупредителни писма", даде пример Цветанова и добави, че същевременно се извършват и контролни действия за установяване на допуснати нарушения и тяхното отстраняване.

Приходната агенция разполага с механизми за измерване резултатите от тези действия и проследяване на тенденциите, като за целта извършва анализи и наблюдава значимите рискове.

Ръстът в потреблението, разнообразието на услугите в бюти бранша, както и повишаването на цените им, са сред основните причини общият размер на щетата за фиска от неплащане на данъци и осигуровки да остава относително висок - над 32 млн. за година. Катя Цветанова посочи, че през 2021 г., когато е извършено последното до момента оценяване, потреблението на разкрасителни процедури е за над 642 млн. лв., а нарастването е с повече от 62% спрямо 2013 г.

Експертът смята, че за тези резултати допринася и непрестанното включване на нови лица в този сравнително достъпен сектор, тъй като от практикуващите се изисква само завършване на квалификационни курсове. Анализите сочат още, че голяма част от лицата допускат нарушения поради незнание или небрежност.

"Най-голям дял в общия размер на загубите за фиска (43-44%) се дължи на недекларирани осигурителни задължения, тъй като лицата, извършващи дейностите в сферата за красота и здраве, най-често са самоосигуряващи се и дължат социални и здравни вноски за своя сметка. Налице е също установена щета от неплащане на ДДС и подоходни данъци от физически и юридически лица. Често те не отчитат в пълен размер приходите си от продажби, като не издават касов бон при наличие на задължение за това - най-често чрез използване на ваучери, плащане през интернет или при други безкасови постъпления", каза още Цветанова.

От НАП напомнят, че всички лица и всички временно действащи обекти, като павилиони и шатри за масаж на плажа също трябва да декларират приходите си и да заплащат данъци и осигуровки.