Общо 203 099 безработни са започнали работа от 13 март до момента със съдействието на трудовите инспектори от Бюрата по труда, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

По данни на Агенцията по заетостта най-много са намерили ново работно място във фирми от преработващата промишленост - почти 50 000. Над 30 000 души са постъпили в компании от сектора на търговията и ремонта на автомобили, а близо 20 000 - в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство". Част от тях са заети както за летния, така и за настоящия зимен туристически сезон. Най-много от намерилите работа са от София - 22 158 души. В област Варна на нови позиции са започнали 9100 безработни, в Пловдив - 5989, а в Бургас - 5389.

Безработни продължават да се наемат и по схемата "Заетост за теб". Тя е част от пакета мерки на правителството "Заетост х3" и чрез нея работодатели могат да получават средства от държавата за наемане на безработни и за покриване на минималната работна заплата и осигуровките към нея. До момента по програмата са сключени 3308 договора с работодатели, по които са наети 6693 души. Най-много нови работни места са били разкрити в секторите "Преработваща промишленост" (33,7 на сто), "Хотелиерство и ресторантьорство" (22,3 на сто) и "Търговия и ремонт на автомобили" (18,5 на сто). Възможностите по програмата са разширени в края на ноември, като работодателите могат да наемат безработни за до 6 месеца.

След това те трябва да задържат 75 на сто от новонаетия персонал за период, равен на половината от периода на субсидирана заетост - тоест, ако наемат човек за шест месеца, той трябва да работи във фирмата за още три.