Без разисквания в пленарна зала депутатите приеха на първо четене, а след това и на второ четене, два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Двата законопроекта бяха гласувани със 144 гласа "за", предаде БТА.

Промените засягат енергийните вноски за внос и пренос на руски газ, вноса на руски петрол, както и износа от България на нефтопродукти, произведени с руски петрол. 

С приетите изменения се предвижда, че горивата от руски петрол няма да могат да се изнасят след 1 януари. Вносът на руски петрол се прекратява окончателно от 1 март 2024 г. В мотивите към първия законопроект се посочва, че във връзка с прилагането на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, е установено, че изключването от европейското петролно ембарго и приетите законодателни промени в началото на 2023 г. не са довели до плавно и постепенно преминаване на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД към алтернативни доставчици на суров нефт, различен от руски. Дерогацията не е понижила значително цените на горивата в страната, но същевременно е избегнато сътресение на пазара на горива в страната.

Предвижда се Агенция "Митници" да извърши инвентаризация на складовете и да състави опис с наличните горива и суров руски нефт към 31.12.2023 г. Горивата, които не могат да бъдат реализирани на българския пазар поради екологични съображения, могат да бъдат изнесени по съответно установения ред в Регламент (ЕС), се посочва в доклада на комисията по енергетика.

Депутатите гласуваха и измененията в закона, свързани с механизма за заплащане на енергийните вноски от ползвателите на газопреносната мрежа за периода от 13.10.2023г. до 20.11.2023 г. За посочения период за преносния оператор е налице задължение за плащане на енергийна вноска към бюджета дори и при липса на плащане от страна на ползвателя. Задължението на "Булгартрансгаз" ЕАД за енергийни вноски за посочения период е над 272 000 хил. лева, което води до невъзможност операторът ефективно да изпълнява дейността си в цялостност, да осъществява надеждно преноса на природен газ за осигуряване както на потреблението на територията на Република България, така и за съседните страни в региона. Операторът на газопреносната мрежа е изправен и пред невъзможност да финансира и реализира проекти от стратегическо значение, се посочва в доклада на водещата енергийна комисия.

С измененията се предлага енергийните вноски, които се дължат при внос и пренос на природен газ за транзит с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 да отпаднат до въвеждане от правото на Съюза на изрична регламентация относно определяне на произхода на природния газ.

Народното събрание отстрани пречката пред България за Шенген с премахването на таксата за транзит на руски газ, заради която Унгария щеше да наложи вето. Това коментира в парламента народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" Радослав Рибарски, цитиран от БТА. 

"С това гласуване реално беше отстранена тази такса и тази пречка пред България да влезе в шенгенското пространство. Също така беше гласувана и дерогацията - от 1 януари да спре износът на горива, добити от руски нефт, а от 1 март да бъде отменена дерогацията".

Относно гласуването на две четения на законопроекти в рамките на днешното заседание Рибарски каза, че това се е случвало и друг път.