Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и новото ръководство на МЗХ ускориха изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. Новият екип на МЗХ установи, че по програмата има сериозно забавяне на административните процеси в Управляващия орган и идентифицира редица проблеми, свързани с нейното изпълнение, съобщиха от министерството.

Установен е бил риск от загуба на финансови средства по ПМДР 2014-2020 г. в размер на 12% от средствата или около 24 млн. лева и липса на нужната ангажираност от страна на Управляващия орган за преодоляването на тази загуба. Освен това преди встъпване в длъжност на новото ръководство на МЗХ е имало сериозно забавяне в последните месеци при сключването на договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати и изоставане в нормативните срокове за оценка на постъпилите проектни предложения по различни отворени процедури.

Министър Вътев и ресорният заместник-министър Деян Стратев в спешен порядък съкратиха сроковете за сключване на договори с избраните кандидати и приключване на оценките на проектните предложения. От Управляващия орган е осигурена пълна подкрепа и съдействие за бенефициентите за успешното приключване на проектите им до края на допустимия период. Поради установени нереализирани средства по ПМДР 2014-2020 г., в спешен порядък е било  подготвено изменение на Индикативната годишна работна програма на ПМДР 2014-2020 г. за 2023 г., в която се заявяват приеми през 2023 г. на обща стойност над 19 милиона лева. Мерките са насочени към инвестиции в рибарски пристанища, морски научни изследвания и е предвидено повторно предоставяне на компенсации за сектора за преодоляване на икономическите последствия от войната в Украйна за 2023 г. Планираните за прием мерки са съобразени със срокове за разплащане към контрагентите на бенефициентите, така че да бъде осигурена възможност за подаване на искания за плащане в първата половина на 2024 г.

По-рано днес Български фермерски съюз предупреди, че има опасност България да загуби над 80 млн. лева по ПМДР 2014-2020 г. заради забавено разглеждане и изплащане на средства по програмата от управляващия орган - дирекция "Морско дело и рибарство", през последните 2 години.

"Краят на програмния период е след 4 месеца и опасността от загубата на европейски пари е огромна", според председателя на Български фермерски съюз Георги Стоянов. Организацията се позова на справка в ИСУН, според която реалният процент на изплатени средства е 59 процента към днешна дата, докато на Комитета по наблюдение на програмата през март 2023 г. са докладвани 76 процента изплатени средства.

Новият екип на МЗХ възобнови добрия диалог с Европейската комисия, в резултат на което бе договорено спешно изменение на ПМДР 2014-2020 г. с цел овладяване на риска от загуба на средства и ускорено стартиране на спрелия старт на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Така ще се осигури нужният финансов ресурс в мерките, планирани за прием до края на годината и успешно да се изпълни максимален бюджет от ПМДР 2014-2020 г., отбелязва в съобщението си МЗХ.

Министерството съобщи също днес, че заместник-министър доц. Деян Стратев е сключил договор на стойност 462 057 лева, финансиран по ПМДР 2014-2020 г. с одобрения кандидат "Морски риболов - Несебър" ООД. Подпомагането е по мярка "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури".

Проектното предложение на кандидата е насочено към модернизация на съществуващ рибопреработвателен цех, намиращ се на територията на Несебър. Инвестицията предвижда закупуването, доставката и въвеждането в експлоатация на ново оборудване - енергийно ефективна линия за автоматично опаковане на риба. С реализацията на проектното предложение ще се подобрят организационните системи в предприятието, което ще доведе до подобряване на условията на труд и безопасност. Съществен ефект от внедряване в експлоатация на новата линия за опаковане е постигането на енергийни спестявания повече от 10 на сто.