Две големи сделки за придобиване на соларен и вятърен парк активизираха пазара на ВЕИ в Румъния в началото на 2021 година, съобщават медиите на северната ни съседка.

Румънският енергиен кооператив Cooperativa de Energie обяви, че иска купи зелената компания Apuron Energy за 410 000 евро. Членовете на Cooperativa de Energie се ангажираха да покрият 16% от разходите за поглъщането на доставчика на зелена енергия за по-малко от седмица след обявяването на поканата за търга. В същото време държавната Hidroelectrica съобщи, акционерите са одобрили придобиването на вятърната електроцентрала Кручеа (Crucea) с мощност 108 MW от германската енергийна група STEAG.

Новите активни играчи на румънския пазар са местни компании.

Първият румънски енергиен кооператив бе основан през октомври 2019 г., и сега обяви, че придобиването е най-бързият начин да започнат доставките на възобновяема енергия. След като се регистрират, хората могат да кредитират начинанието със 102,3 евро или повече. Това е и нов вид инвестиция, тепърва прохождаща на Балканите. Инвеститорите имат право на лихва от 3,7% за вложенията си само за една година или 5,2% годишно за период от пет години. Данъкът пък е 10%, уточняват от Cooperativa de Energie.

3е-news.net

Набелязаната за придобиване Apuron Energy изкупува дългосрочни договори за доставка и продава енергия на потребителите. Нейните клиенти също ще могат да преминат към кооператива в съответствие с националните правила, въведени за домакинствата в началото на годината, както и да получат възобновяема електроенергия с гаранции за произход. Инвестицията е под формата на едногодишен или петгодишен заем.

В момента базираната в Букурещ Apuron Energy има 150 клиенти, предимно малки и средни предприятия, и ги снабдява с 40 GWh енергия годишно. Apuron Energy е дъщерното дружество на германската Apuron, която управлява слънчева електроцентрала в Мавродин, Румъния. От кооперативът добавиха, че след сделката ще станат първият доставчик на възобновяема енергия, който е сертифициран изцяло за ВЕИ.

От енергийния кооператив възнамеряват да закупят и други соларни паркове и да изградят съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми източници. По този начин ще покрият цялото търсене на енергия на своите клиенти.

На свой ред държавната Hidroelectrica съобщи, че разраства вятърния си капацитет. "Придобиването на електроцентрала от германската енергийна група STEAG потвърждава целта ни да диверсифицираме портфолиото на компанията и да превърнем зелената енергия в уникален приоритет за развитие", каза изпълнителният директор на Hidroelectrica Богдан Бадеа и добави: "Искаме Hidroelectrica да остане 100% зелена компания".