Бързата реакция е най-важната задача в такава кризисна ситуация, защото една помощ е по-ценна колкото по-навреме е предоставена. Това каза пред БНР бившият вицепремиер и министър на икономиката и на труда и социалната политика (2001-2005 г.) Лидия Шулева. Според нея трябва да бъде оценено усилието на правителството, че се опитва да предприеме икономически мерки - най-вече в защита на доходите на хората.

"Мярката 60:40 стартира, приемат заявления и започват плащания по тях. Аз имам критики по мащаба ѝ", посочи тя и допълни, че ресурсът по тази мярка не е достатъчно добре насочен и използван.

По думите на Шулева е претенциозно да се говори за пълна компенсация на работни заплати, при положение че държавата затвори редица бизнеси в условията на извънредно положение. Според нея е по-правилно да се говори за обезщетения и то директно изплатени от държавата, защото много работодатели не могат да платят определените 40% от заплатите на работниците и бяха принудени да ги съкратят и те отидоха на трудовата борса.

"Вместо да се стигаше до тези опашки в бюрата по труда и това излишно съкращаване на работниците, по-добре би било същият ресурс да беше предоставен директно на работниците, които са засегнати от принудителното затваряне на предприятия и фирми", каза тя.

Шулева изтъкна ще, че по този начин щеше да е по-малък натискът върху бюрата по труда и хората нямаше да бъдат принудени в условията на карантина да се редят на големи опашки, за да се регистрират като безработни. Тя беше категорична, че така мярката щеше да бъде по-полезна за бизнеса.

"Мярката 60:40 ще е добра за предприятията, за които е предвидено 20% намаление на приходите, които още работят. Те вероятно ще я използват. Но такива, които не работят и не получават никакви приходи, а им се трупат задължения, ми е трудно да си представя, че тази мярка би била успешна за тях", допълни тя.

Според нея информацията, че Фондът на фондовете ще мобилизира ресурс от 400 млн. лева в отговор на кризата с Covid-19, като целта на мерките е да подпомогнат компаниите, които изпитват затруднения заради ограниченията, наложени от пандемията, е добра.

"Това, което се предвижда от Фонда на фондовете, като гарантирани кредити, е много добра мярка. Уместни и правилни са обявените от тях мерки", каза още Шулева.

Във връзка с уверението от управляващите, че страната ни продължава по предварително одобрения план за влизане във валутно-курсовия механизъм ERM II, тя заяви: "Политическият риск е основното предизвикателство, което все още ни пречи да бъдем членове както на Шенген, така и на Еврозоната. Да се надяваме, че тази криза ще намали ефекта на това препятствие."