Очаква се днес лидерите на ЕС да подкрепят реформите за подсилване на еврозоната срещу бъдещи шокове и същевременно да насърчат държавите членки да постигнат напредък в прилагането им, предаде ДПА.

През втория ден на срещата на високо равнище днес се очаква лидерите на ЕС да призоват финансовите министри да продължат да работят за задълбочаване на интеграцията в еврозоната, допълва Ройтерс.

Един от най-спорните въпроси е бюджетният механизъм за еврозоната и бъдещите й членки.

Първоначално Франция предложи многомилиарден фонд извън бюджета на ЕС, който да стимулира инвестициите и структурната реформа, като същевременно намали икономическите различия. Заради противопоставянето на тази идея предлаганият бюджет бе съкратен и включен в съществуващата рамка на ЕС за разходите.

Не бе приета и идеята, че фондът да спомога стабилизирането на икономиките в условията на спад.

Миналата седмица финансовите министри се договориха по план за по-рационално предложение, но не успяха да решат как ще се финансира или какъв ще бъде размерът му.

Финансовите министри също напреднаха с плановете си за укрепване на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), който предоставя финансова помощ на държави членки на ръба на финансовия колапс. Целта е да се позволи на ЕМС да се намесва по-рано в затруднените икономики, както и да управлява спасителни програми заедно с Европейската комисия.

Укрепването на ЕМС би било също така в съответствие с установяването на дългообещаваната "предпазна мрежа", за да се предотврати заразяване при банкова криза.

Банките в момента поддържат фонд, създаден за тази цел, но той ще заработи напълно след 2024 година. Финансовите министри одобриха предложение да се даде възможност на ЕМС да предоставя от началото на 2020 година необходимата "огнева мощ", когато средствата за подкрепа не са достатъчни, припомня ДПА.