Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов съобщи по време на представяне на доклада за работата на ведомството през 2018 г. пред ресорната парламентарна комисия, че през периода са били извършени са 37 522 инспекции на търговци - физически и електронни магазини, туристически обекти и други.

За констатираните нарушения са съставени 2627 акта за административни нарушения. Издадени са 2503 наказателни постановления. Влезли в сила са 2181, като с тях са наложени глоби и имуществени санкции за 1 934 591 лева.

През отчетния период в институцията са постъпили 23 799 писмени жалби и сигнали на потребители, каза Маргаритов. По тях са извършени 11 223 инспекции. Маргаритов изтъкна, че през последните години има трайна тенденция на увеличаване на броя на жалбите. Хората станаха по-активни и това личи и по обажданията на националния телефон на потребителя, коментира председателят на КЗП в отговор на депутатски въпрос.

Като проблем той изтъкна недостига на инспектори, които в момента са около сто, а работят, по думите на Маргаритов, по над 12 закона, по които са вменени контролни функции и компетентност на Комисията. Всяка възможност за допълване на числеността на Комисията би била добре дошла, защото хората могат да се демотивират от това, че работата става все повече, а и може да бъде намалена ефикасността на контрола, когато натоварването е по-голямо от оптималното, което можем да си позволим, коментира председателят на КЗП.

На националния телефон на потребителя са постъпили 15 596 обаждания. За проверка са приети 134 сигнала, които основно касаят етикетирането на стоки, обявяването на цените, се посочва в доклада на комисията.

През отчетния период в туризма са извършени 8016 инспекции, от които 7951 по възложените за периода кампании и 65 - по инициатива на и съвместно с други органи. Съставени са 830 акта, от които 744 са за нарушения на Закона за туризма, 63 - за нарушения на Закона за защита на потребителите, и 23 - във връзка с извършени съвместни проверки с други контролни органи и такива от предходен период, се изтъква в доклада на КЗП. Издадени са 668 наказателни постановления, част от които са по проверки, започнали в края на 2017 година.

Инспекциите са обхванали места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, туроператори и/или туристически агенти, скиписти и лица, извършващи дейността "екскурзовод". Друга част от проверките са по повод на жалби на потребители.

Издадени са били 116 заповеди за налагане на принудителна административна мярка "временно затваряне на туристически обект" и 27 заповеди - за отмяна на наложената мярка. Докладвани са 90 случая за предоставяне на туристически услуги, които не отговарят на изискванията за определената категория на съответния обект. За установените нарушения на съответните разпоредби от Закона за туризма са уведомени писмено категоризиращите органи.

През периода са забранени 83 нелоялни търговски практики, се посочва в доклада. Те са свързани основно с предоставянето на невярна (подвеждаща) информация за вида и категорията на туристическите обекти, включително на интернет сайтове и в рекламни брошури.

В рамките на Програмата "Зима 2017-2018" са били извършени 693 проверки в туристически обекти на територията на зимните курорти, като за установените нарушения са съставени 95 акта. По Програмата "Лято 2018", състояла се в периода 1 май 2018 г. - 14 септември 2018 г., са били извършени 2003 проверки в туристически обекти на територията на българското Черноморие, като са съставени 198 акта.