Не става дума само да се обединят двете местни валути: когато кубинското правителство задейства от 1 януари тази реформа, обявена преди години, то ще предприеме и мащабна промяна на икономиката на страната.

Името на тази операция, наречена "Да въведем отново ред", не e избрано случайно, защото една от целите е кубинската икономика да стане по-предвидима в очите на чуждестранните инвеститори.

Властите вече разкриха някои подробности от реформата, за да успокоят населението. Те заявиха, че това няма да бъде програма за строги икономии в духа на неолиберализма и че "никой няма да бъде оставен без средства".

Мнозина кубинци обаче са обезпокоени заради сложността на проекта и вероятната инфлацията, която ще дойде с изпълнението му.

Общо шест механизма ще бъдат задействани:

1 - Премахване на конвертируемото песо (CUC)

Това е уникална система и няма друга като нея по света: от 26 години Куба има две местни валути - кубинското песо (CUP), използвано от държавата, за да изплаща заплати и да задоволява основните потребности, и конвертируемото песо (CUC), чийто курс изкуствено бе обвързан с щатския долар. С премахването на тази втора валута властите искат най-вече да ограничат дисбалансите в икономиката.

2 - Уеднаквяване на валутните курсове

Без съмнение това е най-важната и най-чувствителната мярка в подготвяната реформа. В момента държавните предприятия, които представляват 85% от икономиката, са облагодетелствани от преференциален курс, при който едно CUP се разменя за един щатски долар. Този курс е предимство за тях при вноса, но пък не ги насърчава да работят за износ. Идеята е курсът отсега нататък да бъде 24 CUP за един долар, както за предприятията, така и за физическите лица, за да се възстанови балансирана връзка между националната икономика и външния пазар, от който Куба е силно зависима.

3 - Девалвация на националната валута

Властите са предвидили, без все още да са посочили конкретни цифри, националната валута да бъде силно девалвирана спрямо щатския долар (неотдавна отново въведен на острова в някои магазини). Тази мярка ще се отрази на спестяванията, на стойността на заплатите и на цените.

4 - Повишение на цените

Правителството очаква значително повишение на цените на острова, но все още не уточнява мащаба на скока.

5 - Премахване на субсидиите

Голямата промяна във философията на досегашната политика със състои в следното: властите искат да премахнат повечето субсидии, които са в подкрепа основно на държавните предприятия, но и на жителите на страната. До определен срок ще изчезнат купонните книжки, така наречени либретас (libretas). Ще останат само помощите при ценообразуването на млякото за децата и лечението на хроничните болести.

6 - Повишение на заплатите и пенсиите

За да може населението да понесе удара, правителството е предвидило средно увеличение на заплатите с 450%, а на пенсиите - с 500%.

Превод от френски: Румена Вълчева, БТА