Конфедерация на работодателите и индустриалците в България" (КРИБ) учреди комитет за екологично, социално и корпоративното управление (ESG) към своя Управителен съвет. За председател на комитета беше избран Боян Томов, управител на Бранд Медия България, и собственик на платформата ESGnews.bg.

ESG принципите утвърждават своята значимост във време, когато потребителите и инвеститорите все повече се ориентират към компании, които активно се стремят към устойчиви практики и отговорно поведение. Със създаването на ESG комитет КРИБ прави практическа стъпка към внедряване на конкретни политики и стратегии, които ще насърчат бизнеса в постигането на своите цели в тези области.

Учредяването на комитета се проведе днес в централата на организацията. ESG комитетът бе подкрепен от над 50 представители на различни компании, опериращи в България и членове на КРИБ.

Зам.-председатели на комитета ще бъдат София Касидова (Българска банка за развитие), Камелия Славейкова (Шел България) и Марияна Хамънова (Клийнтех България).

ESG комитетът ще работи за това да информира бизнеса за регулациите и новостите, свързани с устойчивото развитие, да подпомага малките и средни предприятия в тяхната трансформация чрез провеждането на обучения, семинари и инициативи, свързани с ESG практиките, както и да им даде възможност да разберат и прилагат по-ефективно принципите на устойчивостта в инвестиционните си стратегии.