Зеленият водород може да помогне за задвижването на превозни средства с горивни клетки и често се смята, че приложението му ще е най-силно в корабоплаването, товарните сухопътни превозни средства и авиацията. Може да се използва и за голямо разнообразие от промишлени цели - предполага се, че промишлеността ще бъде основен клиент за зелен водород, а заедно с това ще може да се използва и за отопление. По-специално, това зелено гориво се приема за полезно за енергоемки отрасли като керамичната, стоманената и циментовата промишлености.

И въпреки безспорната му роля в беземисионната икономика, остава зараждаща се технология, която предизвиква много дебати. Добре е да се знае, че чрез тази технология светът ще се декарбонизира и в кои сектори и конкретни случаи ще се прилага.

Зеленият водород се получава чрез електролиза, по време на която електрически ток се използва за отделяне на водорода от кислорода във водата. Този електрически ток се доставя от възобновяеми генератори, обикновено - макар и не винаги - слънчеви и вятърни централи. Зеленият водород се различава от другите форми на водорода поради това, че се произвежда с възобновяеми източници. Въпреки че синият водород, който се произвежда от въглеводороди, но включва улавяне и съхранение на въглерод (CCS) и също е въглеродно неутрални.

3е-news.net

В надпреварата за лидерство на зеления водород сега се състезават три пазара. Това са Европа, Австралия и Близкия изток, които се възползваха или от благоприятната политическа среда, от големи ангажименти по проекти или от комбинация от двете. Но как точно е постигнато това и каква е ролята на слънчевата енергия?

Успешната история за соларите и зеления водород

Има редица примери за проекти за зелен водород, които включват слънчева енергия по целия свят. В Шотландия слънчевата енергия трябва да бъде свързана с 10MW електролизатор и вятърна енергия като част от проект, ръководен от подразделението на Iberdrola ScottishPower Renewables, специалиста по газ BOC и ITM Power.

В Сингапур дружеството Renewable Energy Integrator Demonstrator е направил инсталация с микрорешетка, съчетаваща слънчева с водород, вятър, топлинна енергия и технологии за съхранение, изградена от Engie и Nanyang Technological University.

Междувременно слънчеви гиганти като гореспоменатата Iberdrola излязоха на сцената, като испаннската компания обяви създаването на ново бизнес дружество, посветено на зеления водород. Това се случи през септември 2020 г. В момента тя работи по проект, който ще бъде разположен в Пуертолано , южна Испания, която включва 100 MW соларна централа в комбинация с литиево-йонна батерия и система за електролиза.