Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ на основание Глобалния закон "Магнитски" за отговорност при нарушаване на човешки права ще проведе заседание днес.

На него ще бъде изслушан управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев. Той ще коментира обхвата и степента на въздействие на санкциите, наложени на български физически и юридически лица по глобалния закон "Магнтиски" върху българската банкова система, както и мерките, които БНБ е предприела за ограничаване на негативните им проявления.

След него комисията ще изслуша и министъра на правосъдието Янаки Стоилов, относно необходимите законодателни промени за ограничаване на негативните проявления, наложени на български физически и юридически лица на санкциите по глобалния закон "Магнитски" върху българската финансова и икономическа система.

 Очаквайте подробности!