Освен бившият депутат от ГЕРБ и председател на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов, другите шест кандидатите, допуснати за участие в писмената част на конкурса за избор на представителите на държавата в Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ), са Стелиан Коев, Иван Андреев, Александър Александров, Димчо Маргитов, Иван Чонков и Любомира Ганчева, съобщи Министерство на енергетиката.

За Стелиан Коев се знае, че е директор "Икономика и финанси" в Мини "Марица Изток". Димчо Маргитов е разботил в ЧЕЗ, в Електроразпределение Столично. Той е бил и директор "Доставки и логистика" в ТЕЦ "Варна", както и вътрешен одитор в Български енергиен холдинг. През ноември 2011 г. Маргитов става член на ДКЕВР.

Иван Андреев пък е бивш шеф на АЕЦ "Козлодуй". Александър Александров е участвал в конкурс на Министерство на енергетиката за длъжността "главен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика" в дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации".

Иван Чонков не е известен на широката общественост, а кратка справка показва, че той е инженер по образование и е правил анализ за Топлофикация София относно автоматизация и използването на изкуствен интелект в дейността на Отоплителна централа "Земляне". Любомира Ганчева е макроикономист и магистр по енергийни пазари и услуги с над 13 години управленски опит, към момента е и зам.-председател на партия АБВ.

От кандидатите за директори в БЕХ сега се очаква да представят концепцията си за развитие на дружеството до 1 март. В Надзорния съвет на газовия оператор "Булгартрангсаз" се очаква да има сериозни промени. Допуснати са трима кандидати до писмената част на процедурата. Промените са малко вероятни в държавните мини, НЕК и "Булгаргаз".

3е-news.net