Китай увеличава рязко държавното финансиране на обекти на чистата енергетика и по темпове на внедряването й вече е световен лидер, съобщи "Синхуа". В следващите две години за производство на електроенергия от слънце и вятър Пекин ще инвестира $ 373 милиарда.

Очаква се през 2030 година 20% от нуждите на втората по големина световна икономика да се осигуряват от възобновяеми енергийни източници. Това силно ще намали и използването на петрол, природен газ и въглища в производството и за битови нужди.

Засега лидер по производство на зелена енергия е Бразилия - в тази страна от слънце, вода и вятър се произвежда 45% от необходимата електроенергия. На второ място е Европейския съюз, където делът на ВЕИ енергията е 17%. Китай е все още назад с 8.9% от възобновяеми енергийни източници, но това ще се промени в следващите 2 години.

Според данни на Международната енергийна агенция в следващите 5 години само произвежданата от вятър електроенергия ще е с петролен еквивалент 39.8 милиона тона, а слънчевата - 33 милиона тона. Използването на биогорива пък ще скочи до 22.5 милиона тона петролен еквивалент.

По данни на Fast Companyпрез миналата година повече от 40 градове в целия свят напълно са преминали на възобновяема електроенергия, а още 100 осигуряват 70% от енергийните си нужди по този начин.