Едва 30 процента от първите пенсионери, които ще имат право на т.нар. втора пенсия от универсален фонд, ще я получават пожизнено. Само толкова са хората, които имат достатъчно събрани пари в индивидуалните си партиди, управлявани от частните пенсионни дружества, за да е възможно отпускането на безсрочна допълнителна пенсия.

Тези данни бяха представени от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионнно осигуряване в сряда, по време на заседание на социалната комисия в парламента. На него депутатите одобриха на второ четене промени в първоначалните правила за изплащане на втора пенсия, гласувани от правителството и внесени в Народното събрание. Предстои окончателното им гласуване в пленарната зала, за да влязат в сила.

Подкрепа получиха само поправките, предложени от ГЕРБ, които в по-голямата си част бяха редакционни, и събрани в рамките на 30 страници. Сред най-съществените е правото на унаследяване на средства от партидата на даден човек, като то се дава на повече от роднините - братя и сестри, както и на наследници по завещание.

Колкото до изчисленията на пенсионните дружества за първите набори, които ще се пенсионират с допълнителна сума, за която са внасяли в продължение на 20 години по 5 процента от осигурителния си доход, те показват още, че пожизнената пенсия ще варира от 45 лева, какъвто е минимумът по закон, до 200 лева.

Около 20 процента от тези първи пенсионери ще получат еднократна сума, тъй като нямат нужния минимум от средства, за да им се изплаща 15 процента от минималната пенсия за стаж и възраст. Останалите ще вземат парите си разсрочено.

"Правилата за изплащане на втора пенсия са генерално порочни, още от тръгването си към парламента", обясни в интервю за Dir.bg икономическият съветник в КТ "Подкрепа" Ваня Григорова. Според нея основният проблем в тях е, че дават възможност на частните пенсионни фондове просто да изплатят това, което има в партидите на хората, и повече да не се занимават с тях.

"Това означава, че се позволява на частния фонд да се отърве от тежестта, която представлява за него едно осигурено лице, в чиято партида няма достатъчно средства за пожизнена пенсия. Другият проблем - непазарните и нелогични такси, които се налагат върху целите активи, а не само върху доходността", подчерта синдикалистът.

Ваня Григорова беше сред участниците в дискусията на поправките в Кодекса за социално осигуряване по време на заседанието на социална комисия в сряда. Пред Dir.bg припомни, че е повдигнала въпроса за формирането на таксите върху парите за втора пенсия, а представителите на частните пенсионни фондове се криели зад гърбовете на депутатите.

"Това е проблем. Когато повдигаме въпроса за дефектите във втория стълб, най-честият отговор е: седнете да говорите с пенсионните дружества и се разберете. Те мълчат, когато им посочваш неоспорими факти. Те мълчат и стоят зад гърба на собствените си лобисти".

Подмяна в смисъла на пенсионното осигуряване

"Ако от 100 пенсионера само 30 имат право на пожизнена втора пенсия, това очевидно е проблем. 70 процента са лишени от правото да имат такава добавка от частен пенсионен фонд. След като 20 години ни обещават рая на земята, защото се осигуряваме в 3 стълба, не само в един. Това е подмяна на смисъла на пенсионното осигуряване", смята Ваня Григорова. И не може да проумее защо голяма част от медиите са акцентирали върху разширяването на кръга от наследници за даден човек с пенсионна партида в частен фонд.

"Какво значение има какъв е кръгът на наследниците, когато те няма какво да наследяват? Наследник на нула е наследник на нула, независимо дали тези хора ще са 10 или 5, в крайна сметка", категорична е Григорова.

"Проблемът е в това, че тези първи 17 хиляди жени, които ще се пенсионират от септември, уж им дадоха възможност да се прехвърлят до средата на годината от частен пенсионен фонд в НОИ, отварям скоба, защо въобще им се дава този допълнителен прозорец, след като универсалните пенсионни фондове са толкова доходоносни? И на тези жени, на които им се дава тази възможност, не им се дава информация какво изобщо ще получат от втория стълб, за да могат те да преценят, дали да останат там или да се преместят в НОИ.

Всички тези промени, които бяха гласувани от социалната комисия в сряда, бяха направени за улеснение на частните пенсионни фондове, за да бъдат опростени техните задължения към осигурените лица и не беше направено абсолютно нищо в подкрепа на работещия български гражданин", твърди синдикалният съветник.

Какво може да се направи за ощетените първи пенсионери

"Всъщност бяха взети мерки тези жени да получат по-голямата част от пенсиите си, но отново порочни мерки", казва Ваня Григорова. И припомня за промяната в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, гласувана в края на миналата година. "С нея признаха една вноска, която държавният бюджет правеше от 2009 до 2012 година. Признаха я за осигурителна вноска. Какво значи това като ефект? Ако си представим, че вноската за пенсия е 20 процента, с добавянето на тези 12 процента тя става 32 процента. По този начин тежестта на вноската към частното пенсионно дружество намалява, тоест намалява отговорността на частното дружество към осигурения човек, и тя се поема от НОИ. Това, което беше направено преди Нова година, натоварва НОИ, натоварва данъкоплатците, за да отнеме тежестта и отговорността от частните пенсионни дружества.

Тези 17 хиляди жени вероятно няма да получат по-малка пенсия от онези, които ще останат в НОИ. Но това не е защото частното пенсионно дружество е поело отговорността си, а защото е прехвърлило финансовата тежест на нас, на всички данъкоплатци", допълва тя.

Правилата предвиждат възможност да се увеличава пожизнената втора пенсия, ако има налични средства в партидата - как ще работи това?

Ваня Григорова е сигурна, че няма да работи така, както работи в НОИ.

"В държавния фонд всяка година пенсиите се актуализират през т.нар. швейцарско правило. В тези фондове актуализацията може да е не само нагоре, но и надолу, може да бъде намалена пенсията. Това определено не е в интерес на осигуреното лице и както подчертава Комисията за финансов надзор, оставят осигуреният човек да понесе инвестиционния риск. Защото, докато НОИ е един преразпределител на средства и те не са застрашени, при фондовете средствата са застрашени, защото работят на капиталовите пазари, защото зависят от цената на акциите и от всички спекулации, които се извършват там".