Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75 процента от осигурителния си доход за юли за времето, през което са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения. Това реши на заседание днес правителството с приемането на Постановление на Министерския съвет /МС/ за определяне на условията и реда за изплащане на този вид финансова подкрепа, известна като мярката "Запази ме плюс", до края на 2021 г., съобщиха от пресслужбата на МС.

Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя размерът й, тя ще се изплаща пропорционално.

Месечният размер на компенсацията на самоосигуряващите се е 75 на сто от определения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване минимален осигурителен доход за тази категория за месеца, за който се изплаща компенсацията.

Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск за работниците и служителите, или датата на акта на държавния орган за самоосигуряващите се лица, но не по-късно от 31 декември 2021 г.

Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени авансово с бюджетни средства за сметка на Министерството на труда и социалната политика. Впоследствие средствата могат да бъдат възстановени от очакваното допълнително пренасочване на средства за България през 2022 г. по линия на инструмента на ЕС за подкрепа на засегнатите от кризата с COVID-19 държави - REACT EU.