Със свое постановление от днес правителството прие промени в постановлението от юли 2015 г., с което бе създаден Координационен съвет за подготовка на България за членство в еврозоната. С направените промени се предлага Съветът да отговаря за организирането и координирането на практическата подготовка на България за членство в еврозоната при нова индикативна дата за членство - 1 януари 2025 г., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Промените са насочени и към прецизиране на функциите и повишаване на ефективността на Съвета при реализирането на неговата дейност. Предлага се актуализация на функциите и ръководството на някои от работните групи към Координационния съвет за подготовка на България. Същевременно се прави и предложение за сформиране на нова подгрупа "Държавни ценни книжа", която да отговаря за адаптирането на нормативната база и системите за работа с държавни ценни книжа от левове в евро.

С постановлението се цели допълнително ускорение по работата по същинската практическа подготовка на България за приемане на еврото с оглед нуждата от реализиране на целта страната да стане член на еврозоната от 1 януари 2025 г., уточняват от правителствената информационна служба.

Предишната целева дата за въвеждането на еврото у нас бе 1 януари 2024 година.

В средата на миналия месец финансовият министър Асен Василев изрази оптимизма си, че на 1 януари 2025 г. България ще влезе в еврозоната. Във връзка с критериите за членство той каза:

"...От гледна точна на дълг към БВП България е на второ място в ЕС и само Естония има по-добро съотношение. Това отношение беше 22,5 на сто, но в края на септември вече то е около 20 на сто. От гледна точна на дефицита се вижда, че последните години въпреки кризите успяхме да влезем в 3-те процента. Той се очаква да е от 2,9 до 3 тази година, като за следващата година той също ще е 3 процента, така че се вижда една устойчивост на публичните финанси."

За законопроекта за еврото Василев каза, че "той е готов, но трябва да имаме потвърждение за влизането ни в еврозоната на 1 януари 2025 г., за да има смисъл да го придвижим". Законът е "чисто технически - в него се казва, че се сменят един числа по всичките закони от левове в евро". "Така беше направено и в Хърватска, и това е моментът, в който се приема окончателният законопроект, който въвежда еврото в страната."

Междувременно Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната прие актуализираната Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на страната към еврозоната.

Новите текстове предвиждат в началото си кампанията да запознае гражданите с ползите и ефектите от членството в еврозоната. Поставена е и цел за предприемане на мерки за противодействие на всяка дезинформация, която заблуждава и насажда необосновани притеснения у гражданите от тази ключово важна стъпка за повишаване на стандарта на живот в България.