"Интелигентни трафик системи" АД /ИТС АД/ пусна нова услуга за тежкотоварните превозвачи - TollPass Fleet - GPS - проследяване в реално време. Високотехнологичното решение е достъпно за всички автомобили над 3,5 тона, оборудвани с бордови устройства TollPass или TollPass EUROBOX, съобщиха от компанията.

Всеки потребител със сключен договор с ИТС може да се възползва от безплатния период за ползване на услугата до 31 януари 2022 г.

На онлайн платформата TollPass вече ще може не само да се заплащат пътни такси и да се получава детайлна информация за тол услугите, но и да се проследяват на база GPS данни пътните превозни средства и чрез този консолидиран преглед на данни, клиентите могат да управляват своя автопарк и шофьори още по-лесно.

В личния си профил на TollPass.bg, всеки мениджър на транспортна фирма получава обобщена информация и справки, както за тол таксуването - заплатени суми, глоби, невключено бордово устройство, така и за експлоатацията на пътните превозни средства.

Tollpass Fleet предоставя визуализации за маршрута на движение на всяко превозно средство и неговия престой. Могат да се въведат аларми за превишена скорост или навлизане в определени зони, за изпълнение на график за доставките, автоматично генериране на счетоводни справки и пътни листове.

През 2022 г. предстои да бъдат разработени от ИТС нови 24/7 високотехнологични услуги в сферата на транспорта, пътния трафик, леките и тежкотоварните автомобили.

"Интелигентни трафик системи" от 2019 година е национален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси - електронни винетки и тол, и е официален партньор на Агенция "Пътна инфраструктура", се напомня в прессъобщението.