Студентите, които завършват информатика и компютърни науки, остават най-добре платените работници в страната. Средната заплата в сектора е около 2400 лв.

Най-ниско платените професионалисти остават студентите, завършили музикално и танцово изкуство, които получават средно около 800 лв., сочи изследване на Българската стопанска камара (БСК).

За пет години - от 2014 г. до 2019 г., броят на новозаписаните студенти е намалял с близо 15%. Спада обаче и процентът на безработните студенти, които са завършили висше образование.

Положителна тенденция е плавното повишаване на работните заплати на завършилите университет, което изпреварва средната заплата за страната - 1151 лв. срещу 908 към февруари 2019 г. Наблюдава се отлив от доскоро популярни специалности като "Икономика" и "Администрация".

1/2

Студентите, завършили "Военно дело", са на първо място в класацията на процентна заетост - сред тях няма нито един безработен. На второ място се нареждат медиците, от които едва 0,16% не са успели да намерят работа.

Младежите, завършили "Стоматология", "Металургия", "Музикални и танцови изкуства", "Ветеринарна медицина" и "Математика" също лесно успяват да намерят работа. В дъното на класацията пък се нареждат животновъдите, специалистите по материалознание, психология и религия.

Близо 100% от завършилите военно дело работят по специалността си. На второ и трето място се нареждат медиците и стоматолозите, след това фармацевтите и учителите, които също си намират работа по професията си. В дъното на класацията са завършилите туризъм, където едва 20% от завършилите работят по специалността си, както и студентите по изобразително изкуство, хранителни технологии и животновъдство.

Студентите, придобили диплома за компютърни науки, информатика, инженерство и математика, получават средно между 3800 и 2430 лв. Извън компютърните науки, специалността "Обществено здраве" е с най-високоплатени завършили студенти, които получават средно около 2300 лв. на месец. На противоположния полюс са творческите специалности, които получават средно по около 600 лв. месечно.

Все по-малко кандидат-студенти обаче биват насърчавани да се насочват към технически или информационни специалности, които са сред най-високоплатените. Според изследването това се дължи на ниската информираност на учениците преди кандидатстване, но и заради крайно недостатъчната подготовка по тези направления в гимназиите.