Във връзка с проверката на КЕВР по повод зачестилите аварии в Топлофикация Перник председателят на Асоциация на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев направи коментар, с който защити дружеството. Той е бивш директор на Топлофикация Перник.

"Авариите в дружество на 70 години не са извънредна ситуация, а бързото остраняване е добър атестат за качествата на ремонтния екип! Всички знаете, че Топлофикация Перник е едно от дружествата, които през годините предлага най-ниски цени на топлинната енергия в страната. Нали се сещате, че това е възможно с цената на ограничени приходи за инвестиции и ремонти?", каза инж. Кремен Георгиев.

Според енергийния експерт не бива да се всява излишен шум и да се създава паника, особено когато се говори за аварии, които са били отстранени в рамките на 48 часа. Специалистът обясни, че според регламентираното в закона компенсации към потребителите се дължат единствено, ако абонатите са останали без парно за период по-дълъг от 48 часа.

Инж.Кремен Георгиев обърна внимание, че ролята на Асоциация на топлофикационните дружества в България е да защитава интересите на българските топлофикации, пред когото е необходимо и в случая с Топлофикация Перник счита, че от дружеството са направили всичко възможно да се справят със ситуацията по най-добрия начин.

"Може да ме обявите в пристрастие, но макар и за кратко, съм бил изпълнителен директор на Топлофикация Перник, за това съм добре запознат със съоръженията и ситуацията в дружеството. Факт е, че материалната база е амортизирана, но да се надяваме, че с проекта за преминаване към природен газ дружеството ще подобри значително своята работа." каза инж. Кремен Георгиев.