Президентът Румен Радев изрази оптимизъм, че регионът на Централна и Източна Европа ще стане по-привлекателен за стратегически инвестиции от голям мащаб в рамките на инициативата "Три морета".

Президентът изтъкна, че Инвестиционният фонд към инициативата "Три морета" продължава да се развива като нов подход към използването на частния капитал, бизнес сътрудничеството и публично-частните партньорства. Президентът посочи, че това е модел, който ще може да се развива и мултиплицира с добри резултати.

Радев изтъква, че само през последните месеци има конкретни резултати - има инвестиции в енергетиката, транспорта, дигитализацията.

Надяваме се, че тази динамика ще се ускорява и занапред, каза президентът и допълни, че България ще продължава да следва този нов подход по пътя към глобалните капиталови пазари и публично-частните партньорства.

Като държави и правителства трябва да подобрим планирането, координацията, за да можем да използваме максимално нашите бюджети и европейските фондове, каза още Радев. Той допълни, че не трябва да се забравя, че има и други възможности, за да бъде стимулиран бизнесът за постигане на конкурентоспособност и бъдещи икономически успехи, което изисква да се използват и прилагат иновативни подходи в енергетиката, транспорта и дигиталната свързаност. Президентът изтъкна, че България защитава нова визия за по-добра свързаност в науката, образованието, технологиите и иновациите.

През тази година България е домакин на инициативата "Три морета", която обединява 12 страни-членки на ЕС от региона между Адриатическо, Балтийско и Черно море - Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия. Партньори на "Три морета" са САЩ, Германия и ЕК.