Какво става с пазаруването онлайн, с храната, доставена до врата, работа от вкъщи? Covid-19 промени ежедневния живот значително, но и количеството боклук от домакинствата нараства. Как можем интелигентно да се справим с тази планина от боклуци? Тук Интернет на нещата (IoT) в телекомуникациите влиза в играта. Използван правилно, може да помогне за оптимизиране на графици за камиони за боклук и надграждане на градски пейзаж, да се използват по-кратки пътища и се пестят емисии. Градове като Дармщат или Бохум вече са проправили пътя.

Това не само намалява експлоатацията и разходите за изхвърляне на отпадъците, ползите за околната среда са значителни. Оптимизираното планиране на маршрута помага за намаляване емисии на CO2 чрез спестяване на пробег и използване на пътя. Този подход също така засилва кръговата икономика, защото отпадъците от стъкло и пластмаса могат да се рециклират по-бързо. Проучване на Институт Фраунхофер от 2020 г. показва, че това решение за интелигентни отпадъци може да спести приблизително 27 000 тона емисии на въглероден диоксид в Германия.

На корпоративно равнище

Deutsche Telekom е след лидерите. Германският телеком взе решение на ниво група да изпълнява климатичните цели на Европа за въглероден неутралитет до 2050 година, което беше публикувано от инициативата Science Based Target през 2019 г. Тя обхваща всички нива на емисии и също разглежда използването на възобновяемите източници. Така компанията е сред добрите примери, които влизат в доклада на Европейската комисия от Европейската кръгла маса за индустрията "Making the most of Europe"s climate leadership".

Deutsche Telekom иска да намали своите емисии с 90% до 2030 г. спрямо нивата от 2017 г. Една основна част за постигане на тази цел е използването на 100% мощност от възобновяеми енергийни източници още от 2021 г. за цялата група.

3е-news.net