Европейската статистическа служба Евростат представи днес експресните си оценки за ръста на БВП в еврозоната и ЕС за третото тримесечие на годината, както и очакванията си за годишната инфлация през октомври. 

Евростат очаква годишната инфлация в еврозоната да достигне 10,7% през октомври 2022 г. спрямо 9,9% през септември. 

Разглеждайки основните компоненти на инфлацията в еврозоната, бързата оценка на статистическата служба на Европейския съюз показва, че енергията ще има най-висок годишен темп през октомври (41,9%, в сравнение с 40,7% през септември), следвана от храните, алкохола и тютюна (13,1%, в сравнение с 11,8% през септември септември), неенергийни промишлени стоки (6,0%, в сравнение с 5,5% през септември) и услуги (4,4% в сравнение с 4,3% през септември).

Годишна инфлация в еврозоната през октомври 2022 г., в процент

Графика: Евростат

Евростат отбелязва, че годишната инфлация е промяната в равнището на цените на потребителските стоки и услуги между отчетния месец и същия месец на предходната година. Месечната инфлация е промяната в нивото на цените между текущия и предходния месец.

Годишна инфлация в еврозоната по елементи, в процент

Източник: Евростат

Предварителната експресна оценка за третото тримесечие на 2022 г. показва, че сезонно коригираният БВП се е увеличил с 0,2% както в еврозоната, така и в ЕС в сравнение с предходното тримесечие. През второто тримесечие на 2022 г. БВП е нараснал с 0,8% в еврозоната и с 0,7% в ЕС.

Евростат уточнява, че експресните оценки за БВП се основават на непълни данни, като оценката подлежи на допълнителна ревизия.

На годишна база сезонно коригираният БВП се е увеличил през третото тримесечие на 2022 г. с 2,1% в еврозоната и с 2,4% в ЕС . след ръст от 4,3% в двете зони през предходното тримесечие.

Годишен растеж на БВП, процентна промяна

Графика: Евростат

Сред държавите членки, за които има данни за третото тримесечие на 2022 г., Швеция (+0,7%) отбелязва най-голямо увеличение в сравнение с предходното тримесечие, следвана от Италия (+0,5%), Португалия и Литва (и двете +0,4%).

Източник: Евростат

Спад е регистриран в Латвия (-1,7%), както и в Австрия и Белгия (и двете -0,1%). Темповете на растеж на годишна база са положителни за всички страни с изключение на Латвия (-0,4%).