Годишният процент на инфлация в еврозоната стигна до 2,9% през декември 2023 г. спрямо 2,4% през ноември с.г., но при 9,2% година по-рано. Годишната инфлация в Европейския съюз през декември 2023 г. е 3,4% спрямо 3,1% през ноември с.г. и спрямо 10,4% преди година. Данните днес представи на страницата си Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

В сравнение с ноември 2023 г. инфлацията спадна на годишна база в петнадесет държави членки, остана стабилна в една и се повиши в единадесет.

Най-нисък годишен ръст на потребителските цени през декември 2023 г. е регистриран в Дания (0,4%), Италия и Белгия (и двете по 0,5%). Най-високата годишна инфлация е отчетена в Чехия (7,6%), Румъния (7,0%) и Словакия (6,6%).

В България инфлацията през декември 2023 г. се забави за пети пореден месец до 5% на годишна база, измерена чрез прилагания в ЕС Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ). През ноември беше отчетена инфлация от 5,5%, а през октомври - 5,9%. 

През декември най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (+1,74 процентни пункта, пр.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+1,21 пр.п.), промишлени стоки  (+0,66 пр.п.) и енергия (-0,68 пр.п.).

Годишна инфлация в ЕС, декември 2023 г.

Графика: Евростат

Графика: НСИ