По предварителни данни на Националния статистически институт през април сезонният индекс на промишленото производство намалява с 1,9 на сто в сравнение с март 2019 година.

През април 2019 г. при календарния индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2,4 на сто спрямо съответния месец на 2018 година.

През април 2019 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3,6 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,3 на сто, и в преработващата промишленост - с 1,8 на сто.

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 4,3 на сто, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5 на сто, и в добивната промишленост - с 2 на сто.

София, 7 юни /Екатерина Тотева, БТА/

По предварителни данни на Националния статистически институт през април индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонни данни, е с 0,4 на сто над равнището от предходния месец. Календарните данни показват увеличение с 5,8 на сто на строителната продукция през април 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 година.

През април 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 0,6 на сто, а от гражданското/инженерното строителство - с 0,1 на сто.

На годишна база нарастването на строителната продукция през април 2019 г., изчислено от календарните данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 10,8 на сто, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0,9 на сто.

По предварителни сезонни данни на Националния статистически институт през април оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени запазва равнището на предходния месец. През април 2019 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, намалява с 0,2 на сто в сравнение със същия месец на предходната година.

През април 2019 г. се наблюдава спад на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3,6 на сто, а при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано увеличение, съответно с 2,4 и 0,4 на сто.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено нарастване при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3 на сто, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1,8 на сто. По-значителен спад се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5,8 на сто.

През април 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът намалява при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 3,4 на сто, докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава увеличение, съответно с 2,8 и 0,9 на сто.

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 18,2 на сто. Спад е отчетен при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 4,8 на сто, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 4,3 на сто.