Засилва се тенденцията на завръщане на осигурени лица от държавния стълб НОИ към пенсионните фондове в последните 1-2 години. Това каза в интервю за БТА Евелина Милтенова, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

По думите й по данни от Националната агенция за приходите прехвърлените обратно средства са общо над 15 млн. лева към септември 2023 г.

Фондовете за изплащане успешно стартираха в края на 2021 и оттогава досега извършват три основни вида пенсионни плащания (пожизнени пенсии, разсрочено плащане и еднократно плащане). За този период по наши данни има направени близо 1900 пожизнени пенсии и около 15 000 договора за разсрочени плащания, съобщи Евелина Милтенова.

Фондовете за изплащане успешно стартираха в края на 2021 и оттогава досега извършват три основни вида пенсионни плащания (пожизнени пенсии, разсрочено плащане и еднократно плащане). За този период по наши данни има направени близо 1900 пожизнени пенсии, и около 15 000 договора за разсрочени плащания - подобни бройки се очаква да се оповестят от КФН до края на годината.

По третия продукт, еднократно изплащане на осигурени лица с партиди до 1000 лв., от 2021 г. до 30 юни 2023 г. по данни от дружествата има изплатени над 2,3 млн. лв. на близо 8000 лица.

Отчитат се положителни тенденции и нарастване на размера на пожизнените пенсии с разсрочено плащане (за момента около 255 лв.) и само разсрочено плащане, при което фондовете плащат средно около 400 лв. месечно на пенсионираните лица.

Като основни предизвикателства за пенсионните компании Евелина Милтенова отбеляза геополитическите и пазарни рискове, както и влошаващата се демография.

Има и други нерешени въпроси, които са на дневен ред, като непромененият от много години размер на вноските от 5 процента, отбеляза Милтенова. Според нея вноската би следвало да се вдигне, защото преди години в законодателството беше предвидено размерът на вноската да достигне 7 процента. Това беше някак забравено. Заложените още тогава 7 процента вноска биха осигурили по-висока пенсия при условие на пълен срок (30-40 години) на редовно осигуряване, коментира Евелина Милтенова.

Председателят на БАДДПО изтъкна, наследяването на пенсионните партиди е ключово за всеки осигурен и отличава капиталовите стълбове от НОИ. При капиталовите пенсионни фондове от втори и трети стълб има по закон задължително унаследяване в пълен размер на средствата по партидата от УПФ или получаваната пенсия от фонд за изплащане на пенсии, ако лицето е избрало тази опция.

Засилва се тенденцията на завръщане на осигурени лица от държавния стълб НОИ към пенсионните фондове в последните 1-2 години, където има потенциал и се реализира доходност. По данни от Националната агенция за приходите (НАП) осигурените лица са прехвърлили обратно към универсалните фондове общо над 15 млн. лева към септември 2023 г., каза Милтенова.

Брутните вноски, платени към партидите във втория стълб от клиентите на фондовете през всички години на осигуряването, са напълно гарантирани със закон от пенсионните компании в момента на пенсиониране, т.е. има пълна защита на внесения капитал на всяко лице в пенсионния му фонд, той може само да печели над тази внесена сума,  отбеляза председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.