Близо една трета от гражданите на света никога не са чували за БРИКС - това разкрива глобално проучване, проведено от Световната асоциация "Галъп интернешънъл", представително за мнението на около 4 милиарда души в 44 държави от света. Позитивните и негативните нагласи към БРИКС са почти равни дялове (19% позитивни и 17% негативни). Една четвърт (24%) са неутрални, а един от всеки трима (32%) никога не е чувал за съюза, съобщи "Галъп Интернешънъл", представяйки резултатите от проучването.

В политико-икономическия съюз първоначално членуват Бразилия, Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка. През август 2023 на XV среща на организацията бе обявено, че Аржентина, Египет, Етиопия, Иран, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са получили покани за членство. Новоизбраното правителство на Аржентина обаче оттегли кандидатурата на страната с официално писмо до всички лидери на БРИКС. Членството на останалите 5 държави влезе в сила от 1 януари 2024 г.

Резултатите от проучването показват, че както можеше да се очаква, западните страни са много по-негативно настроени към БРИКС от останалата част на света. Най-високите нива на негативни мнения са регистрирани в Швеция (45%), където нагласите са силно повлияни от войната в Украйна и текущото развитие по отношение на приемането на страната в НАТО. Други държави с високи дялове на неодобрение са също Испания (30%) и САЩ (30%).

Източник: "Галъп Интернешънъл"

Останалата част на света реагира различно - и все пак, позитивните нагласи са по-скоро в рамките на малцинството. Дори и държавите, които са в БРИКС, имат значителни дялове от населението, което признава, че никога не е чувало за съюза или за неговото разширяване. В Саудитска Арабия, например, 55% никога не са чували за това.

Все пак, сред страните основателки изглежда се гледа позитивно на съюза. Повече от една трета (36%) в Индия гледат на членството позитивно.

Най-високият процент положителна нагласа, както може да се очаква, е в Русия - 38%. Но същевременно 27% нямат отговор или не знаят какво да отговорят, 22% са неутрални, 8% не са чували за организацията, а 4% са с отрицателно мнение за нея.

В новоприсъединилия се Иран - 37% (но в Ислямската република 39% не са чували за БРИКС).

В Аржентина, която се оттегли от БРИКС преди решението за приемането ѝ да влезе в сила, нагласите към БРИКС са по-скоро позитивни: 32%, при 13% негативни, 20% неутрални и 25%, които никога не са чули нищо по темата.

Къде сме ние

И в България осведомеността за БРИКС и неговото разширяване е по-скоро ниска. България попада сред страните, в които най-високият дял отговори е "никога не съм чувал/а за това" - 38%. Сред тези, които декларират, че са запознати и имат мнение, негативните и позитивните оценки са равни - по около една десета (11%). Нито позитивни, нито негативни нагласи към БРИКС имат около една четвърт от запитаните у нас, а други 14 на сто не успяват да формулират мнение.

Така резултатите в нашата страна говорят за много ниска запознатост с един от най-влиятелните икономически блокове в света и липса на ясно изразено позитивно или негативно отношение. България изпъква в това отношение на фона на повечето страни от ЕС, където делът на незапознатите също е много висок, но негативните отговори са по-често по-висок дял от позитивните.

Източник: "Галъп Интернешънъл"

"С разширяването на БРИКС от януари тази година негативните нагласи към организацията силно преобладават сред гражданите на страните от Г-7 (плюс ЕС). Разделението на света на два икономически блока може да е краят на глобализацията, водена от един колективен център. А това ясно създава недоволство и враждебност в Запада. И въпреки че населението на страните от БРИКС съставя повече от половината от населението на света, глобалното разпознаване на този нов блок все още е по-скоро ниско", коментира Кънчо Стойчев, президент на Световната асоциация "Галъп интернешънъл".

Източник: "Галъп Интернешънъл"