Над 96 000 нарушения, засягащи здравословните и безопасни условия на труд, са установили от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през миналата година, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Това са 50,4 % от всички установени нарушения.

През 2022 г. инспекторите по труда са участвали в разследването на 738 инцидента на работното място. Преобладаващата част от причините за станалите злополуки са: притискане, премазване, смачкване, падане от височина, поражения от електрически ток и удар от падащ предмет.

От инспекцията по труда отбелязват, че 28 април е Световен ден за безопасност и здраве при работа. "Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда" е мотото на Международната организация на труда (МОТ) по повод днешния ден.

От Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" добавят, че анализът от контролната дейност показва, че в по-голямата си част трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени.

"Осигуряването и гарантирането на безопасна и здравословна работна среда е двустранен процес. Законодателят е вменил на работодателя цялата отговорност по осигуряването на безопасност и здраве при работа, както и създаването на организация за упражняване на постоянен ефективен контрол за спазването на въведените мерки за минимизиране на рисковете. Работникът, от своя страна, следва стриктно да спазва наложените правила, за да се избегнат инциденти на работното място", допълват от инспекцията по труда. Те коментират още, че практиката често показва, че работодателят е осигурил необходимата среда за безопасна работа, но работникът неглижира установените правила.

ИА "Главна инспекцията по труда" активно работи за превенция на трудовия травматизъм чрез контролната си и информационна дейност. По проект "Превенция за безопасност и здраве при работа" са разработени и интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска за 40 икономически дейности, които позволяват на работодателите сами със собствени средства да оценят рисковете в своите предприятия, но и дават на потребителите навременна и достоверна информация за редица изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, които по една или друга причина са останали извън полезрението на работодателя.