Над 250 000 души вече са взели участие в допитването на Европейската централна банка относно бъдещия вид на евробанкнотите. В публикация на страницата си в "Туитър" ЕЦБ пише: "Голяма благодарност на 254 735 европейци, които споделиха (към 8 август - б.р.) своите виждания за възможни нови теми за бъдещите евробанкноти". Приканва и да не се изпуска шанса за участие, като анкетата е активна до края на месеца.

От поместеното в социалната мрежа (вече Екс) се вижда, че досега германците са най-активни в проучването, като от всички участници техният дял е 41,7 на сто, следвани от гражданите на Франция (18 на сто) и Италия (14,9 на сто дял).

Гласовете на участниците от страни извън еврозоната са обобщени и засега имат дял от 2,3%.

Дял на участниците по страни в анкетата на ЕЦБ за бъдещите евробанкноти

Графика: ЕЦБ

Най-активна е групата на участниците между 25-39 години, а тази на хората на възраст 65 и повече години е с най-слабо представителство (2,3 на сто). 62,5 на сто от попълнилите анкетата са мъже, 35,8 на сто са жените.

При обявяването на допитването президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че приканва всички да се включат в проучването. "Силна е връзката между нашата единна валута и общата ни европейска идентичност. Новата ни серия банкноти трябва да подчертава това. Искаме европейците да чувстват близък дизайна на евробанкнотите, затова те ще изиграят активна роля в избора на новата тема", допълни Лагард.

Участници в допитването на ЕЦБ за бъдещите евробанкноти, по пол и възраст, в дялово отношение

Графика: ЕЦБ

Предложените теми са седем: (Бъдещето е Ваше; Европейската култура; Европейските ценности, отразени в природата; Нашата Европа - ние самите; Птиците - свободни, издръжливи, вдъхновяващи; Реки - водите на живота в Европа; Ръце - заедно строим Европа). Европейските граждани могат да избират сред тях и впоследствие предпочетените ще залегнат в дизайна на бъдещите евробанкноти.