Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева представи напредъка по проекта за газова връзка с Гърция пред участниците в петата министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор, която се проведе в столицата на Азербайджан Баку. Георгиева беше част от българската делегация, водена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Участници в срещата бяха представители на високо равнище от страните членки на Консултативния съвет за Южния газов коридор, представители от държави, участващи като акционери в енергийните проекти, както и делегати от международни финансови институции.

По време на конференцията беше обсъдена реализацията на Южния газов коридор, както и енергийната свързаност в региона на Югоизточна Европа. Участниците бяха запознати с напредъка по ключовите за региона проекти за газовата връзка Гърция-България (IGB), Трансадриатическия газопровод (TAP) и Трансанадолския газопровод (TANAP).

"Трите проекта имат изключителна синергия и реализирането на възможността IGB да бъде свързан с TAP и TANAP ще доведе до утвърждаването на нов енергиен маршрут, който ще увеличи енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните доставки за целия регион", изтъкна изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева.

Тя представи последните стъпки за успешна реализация на проекта за газова връзка Гърция - България, като акцентира върху наскоро издаденото разрешение за строителство на гръцка територия. По думите на Георгиева всички ключови обществени поръчки в момента са в ход, като до месец предстои да бъде обявен изпълнителят по една от тях - за избор на инженер консултант.

"През изминалата година ICGB успя да договори с помощта на българското правителство и Европейската комисия (EК) безвъзмездна финансова помощ в размер на 39 милиона евро, което спомогна за затвърждаване на финансовата рамка на проекта. Проектът разчита и на дългосрочен заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 110 млн. евро, който е обезпечен с държавна гаранция в същия размер, както и на финансиране в размер от 45 млн. евро от Европейска енергийна програма за възстановяване", заяви Георгиева.

 

 

Реализацията на проекта е ключова за региона и ще спомогне за подобряване сигурността на енергийните доставки за България, която в момента е изцяло зависима от един-единствен източник. IGB е сред най-приоритетните проекти на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC и е част от вертикалния газов коридор, който свързва преносните мрежи на България, Гърция и Румъния.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В съответствие с устава си, "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32"" - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.