От юли 2015 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), познат и като "плана Юнкер", е привлякъл 335 милиарда евро допълнителни инвестиции в ЕС. Планът повлия на икономиката на ЕС и промени начина, по който нововъведенията се финансират в Европа.

С подкрепата на бюджетна гаранция от ЕС и на собствените ресурси, предоставени от групата на ЕИБ, бяха одобрени 898 действия, които се очаква да доведат до инвестиции за 335 милиарда евро в 28-те в ЕС. Това е повече от първоначалната цел от 315 милиарда евро, определена през 2015 г., когато ЕФСИ предостави съдействие за преодоляване на недостига на инвестиции заради на финансовата и икономическата криза, посочва ЕК.

Очаква се 700 000 малки и средни дружества да се възползват от подобрен достъп до финансиране. Предвид успеха на ЕФСИ, Европейският съвет и Европейският парламент се споразумяха миналата година за удължаване на неговото действие, както и за увеличаване на мащаба му на 500 милиарда евро до края на 2020 година.