Фондът на фондовете провежда пазарни консултации за подготовката на нова обществена поръчка, съобщиха от институцията. Чрез публичния търг ще бъдат избрани посредници за изпълнение на финансовите инструменти "Микрокредитиране" и "Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрокредити". Средствата за тях са от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Бюджетът на двата финансови инструмента ще бъде съставен от публични и частни средства, които ще се предоставят като микрокредити за насърчаване на предприемачеството. Целта е предприятията в затруднение да получат възможност за финансиране на достъпна цена и при облекчени условия.

Конкретните параметри на заемите ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации, уточняват от Фонда. Идеята е чрез тях да бъдат идентифицирани потребностите на пазара и потенциалните финансови посредници.