Европейските разследващи органи са иззели милиарди в борбата срещу организираната престъпност, но това е само малка част от печалбите от престъпна дейност, заяви вчера Европейската полицейска служба (Европол), цитирана от ДПА.

В доклада на Европол се посочва, че през 2020 г. и 2021 г. в Европейския съюз са били конфискувани активи на стойност средно 4,1 млрд. евро.

Размерът на конфискуваните средства обаче все още е твърде нисък, тъй като представлява само по-малко от 2 % от годишната оценка на приходите от организирана престъпност, заяви агенцията.

"Организираната престъпност е изградила паралелна глобална криминална икономика около прането на пари, незаконните финансови трансфери и корупцията", заяви изпълнителният директор на Европол Катрин де Бол и призна, че ситуацията е трудна и е налице изоставане в съпротивата срещу тези практики. "С помощта на съвременните технологии те са разнообразили своите методи на действие, за да избегнат разкриването им", каза тя. Според нея до 70% от престъпните мрежи използват различни форми на пране на пари, за да финансират дейността си, а 80% злоупотребяват с легални бизнес структури за извършване на престъпления.

Илва Йохансон, комисарка на ЕС по вътрешните работи, призова страните от ЕС да си сътрудничат повече в борбата с организираната престъпност. "Ако държавите членки на ЕС си сътрудничат още по-тясно в тази борба, можем да постигнем големи резултати", каза тя.

"Финансовите и икономическите престъпления, както и техният мащаб, са разрушителна сила в обществото. Европол и Европейският център за борба с финансовата и икономическата престъпност са част от решението. Този доклад представя все по-усъвършенстваните методи на организираната престъпност и успехите на европейските правоприлагащи органи в борбата с нея. Ако държавите членки на ЕС работят още по-тясно заедно в тази борба, можем да постигнем големи резултати", коментира Йохансон.

Създаденият през юни 2020 г. Европейски център за борба с финансовата и икономическата престъпност (EFECC) е отговорът на Европол на нарастващите заплахи за икономиката и целостта на нашите финансови системи. Специалистите и анализаторите на EFECC подпомагат правоприлагащите органи и съответните публични органи в техните международни разследвания на финансови престъпления. През 2022 г. EFECC е подкрепила 402 разследвания, като търсенето на нейните умения и услуги се увеличава всяка година.

В годишния доклад на Европол се посочва, че светът става все по-малък, тъй като търговията, комуникациите и инфраструктурата в световен мащаб ни сближават. "Монетата обаче има и друга, по-тъмна страна: нашият взаимосвързан свят се използва от престъпници, които са създали нелегална икономика, за да поддържат незаконните си операции."

Основни констатации в доклада

- Почти 70 % от престъпните мрежи, действащи в ЕС, използват една или друга форма на изпиране на пари, за да финансират дейността си и да прикриват активите си.

- Повече от 60 % от действащите в ЕС престъпни мрежи използват корупционни методи за постигане на незаконните си цели.

- 80 % от действащите в ЕС престъпни мрежи използват неправомерно законни бизнес структури за престъпни дейности.

- Престъпният пейзаж в тази област е фрагментиран, като ключовите участници често се намират извън ЕС.

- Техниките и инструментите, използвани от престъпниците, се развиват бързо, тъй като те се възползват от технологичното и геополитическото развитие.

Законодателите на ЕС, държавите членки и правоприлагащите органи полагат все повече усилия за намаляване на икономическата мощ на тежката и организираната престъпност. Въпреки това размерът на конфискуваните средства все още остава твърде нисък - под 2 % от годишно изчислените приходи от организирана престъпност, според събраните за целите на доклада данни за конфискуваните активи.

Пране на пари

Почти 70 % от престъпните мрежи, действащи в ЕС, използват основни техники за изпиране на пари, докато останалите са ангажирани с професионални мрежи за изпиране на пари и/или използват подземна банкова система . Бизнес моделът "престъпление като услуга" е широко разпространен при прането на пари. Професионалните перачи на пари са създали паралелна нелегална финансова система, за да обработват транзакции и плащания далеч от механизмите за наблюдение, регулиращи законната финансова система. Професионалните перачи на пари са както индивидуални предприемачи, така и мрежи, и предлагат услугите си срещу заплащане, често на няколко престъпни мрежи едновременно. Те могат да притежават финансова информация за престъпни средства (парични средства, банкови сметки, крипто портфейли, легални бизнес структури и т.н.) и вероятно известна информация за самоличността на клиентите си, но не и информация за техния престъпен бизнес. Тези доставчици на услуги предлагат актуални експертни познания, като същевременно отдалечават престъпната мрежа от незаконните средства. Те използват целия спектър от инструменти и техники за пране на пари, като се справят с целия процес - от събирането на парични средства на място до навременната и глобална доставка на изчистените активи под всякаква форма. Техните комисиони са в размер на 5-20 % от изпираната сума и варират в зависимост от географския произход и дестинацията на средствата. Престъпните мрежи за изпиране на пари се състоят както от граждани на ЕС, така и от граждани на държави извън ЕС. Престъпниците извън ЕС произхождат главно от Източна Европа, Близкия изток, Азия и Африка. Сред тях са китайските мрежи за пране на пари, които работят с инкасатори и куриери в целия ЕС и злоупотребяват със законни транспортни компании, за да пренасят пари, скрити сред стоките или в тайни отделения на автомобилите, се посочва още в доклада на Европол.

Благодарение на нарастващия фокус на правоприлагащите органи, стойността на изчислените конфискации почти се е удвоила в сравнение с предишната оценка, направена през 2016 г.: от 2,4 млрд. евро средно годишно за периода 2010-2014 г. до 4,1 млрд. евро средно годишно през 2020 г. и 2021 г. Паричните средства са най-често конфискуваната стока, следвани от банковите сметки и превозните средства. По-рядко срещаните категории конфискувани активи включват акции, злато, друго движимо имущество (включително плавателни съдове) и виртуални активи.

Престъпността бележи непрекъснат ръст

Глобалният индекс на организираната престъпност за 2023 г. на "Глобална инициатива" (независима организация на гражданското общество със седалище в Женева, Швейцария) разкрива продължаващия ръст на организираната престъпност в световен мащаб, като 83 % от населението на света живее в условия на висока престъпност. Обратно, броят на хората, живеещи в условия на ниска устойчивост на организираната престъпност в световен мащаб, е намалял значително: сега те са 62% от световното население, в сравнение със 79,4% през 2021 година.

И все пак, макар че днес повече хора живеят в държави, характеризирани като такива с висока устойчивост, при сравнение на глобалната устойчивост с нарастването на разпространението на престъпността данните показват, че рамките за реагиране не са успели да отговорят на заплахата от организираната престъпност. Разширяващата се пропаст между организираната престъпност и нашите колективни усилия за устойчивост подчертава спешната необходимост от информирани, практически стратегии за борба с организираната престъпност в световен мащаб.

Върховенството на закона

Върховенството на закона в европейските демокрации рискува да бъде подкопано, ако лидерите на ЕС не засилят значително реакцията си срещу бума на престъпленията, свързани с наркотици, заяви пред "Политико" преди два месеца изпълнителната директорка на Европол Катрин де Бол.

Тя посочи, че Европа е заменила Съединените щати като основен целеви пазар за международните наркотрафиканти и че през следващите две години се очаква рязко увеличаване на пристигащите наркотици на фона на пренасищане на производството.

Политиците трябва да превърнат борбата с организираната престъпност в още по-голям приоритет, ако искат да избегнат загубата на доверие на гражданите в системата, предупреди Де Бол.

"Намираме се в много трудна ситуация", каза тя. "Изостанали сме."