Европейската комисия представи днес препоръки за икономическото развитие на страните от ЕС. За България Комисията издаде четири препоръки, предаде БТА.

За следващата година ЕК очаква нашата страна да ограничи бюджетните разходи под три процента от БВП и да запази равнището на държавния дълг в разумни граници в средносрочен план.

Препоръчва се значително ускоряване на изпълнението на програмите на политиката на сближаване и по плана за възстановяване и устойчивост и за енергиен преход, включително с подобряване работата на администрацията и повишаване качеството на процедурите за обществените поръчки, както и укрепване на дейността на регулаторите.

Комисията очаква България да подобри образователния процес и уменията на работниците, както и да намали зависимостта от изкопаемите горива.

Според ЕК е необходимо внедряването на възобновяеми енергийни източници при осигуряването на централно отопление, включително от ветрогенератори. Препоръчва се нашата страна да подобри възможностите за съхранение на енергия и на електропреносната мрежа, както и да подпомогне енергийно бедните граждани.

ЕК смята, че е необходимо България да развие допълнително градския транспрот и железниците, включително с изграждането на необходимата инфраструктура.