Депутатите от Европейския парламент (ЕП) подкрепиха в петък, 5 февруари, налог върху въглеродно интензивни продукти, внасяни в Европа, призовавайки Европейската комисия да въведе възможно най-бързо т. нар. "Механизъм за корекция на въглеродните граници".

В приета резолюция комисията по околна среда на ЕП подчертава необходимостта налогът да бъде съвместим със Световната здравна организация (СТО) и да бъде въведена не по-късно от 2023 г.

"Механизмът за корекция на въглеродните граници трябва да обхваща целия внос, но като отправна точка още до 2023 г. данъкът трябва да обхване енергийния и енергоемките индустриални сектори като циментовата, стоманодобивната и химическата индустрии, заедно с торовата промишленост", се казва в резолюцията, цитирана от Euractiv.

Резолюцията разглежда таксата като начин за декарбонизация в Европа и извън нея, като облагането върху вносните стоки трябва да е съпоставимо със същите разходи за въглерод, с които се сблъскват производителите от ЕС. "Стоките, внасяни в ЕС, трябва да поемат същите разходи за въглеродни емисии като произведените в Европа. В противен случай няма да можем да намалим въглеродния отпечатък в Европа ", каза Адам Ярубас, полски евродепутат, който е един от съавторите на резолюцията на дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП).

3е-news.net

"Това е основен политически и демократичен тест за ЕС, който трябва да спре да бъде наивен и да налага една и съща цена на въглерода върху продуктите, независимо дали се произвеждат в или извън ЕС", добави Яник Жадо, френски депутат от Зелената партия, който беше докладчик в ЕП за резолюцията. Той добави, че данъкът ще "гарантира, че най-замърсяващите сектори също участват в борбата с изменението на климата и иновациите към безвъглеродна икономика".

Резолюцията включва няколко условия, за да се гарантира, че въглеродният данък ефективно увеличава амбициозните климатични цели на ЕС. Промени трябва да има и при схемата за търговия с емисии (ETS) като се избягва протекционизмът. А събраните пари трябва да се използват за климатични цели в ЕС и в международен план.

"Този механизъм трябва да служи за по-добро справяне с емисиите на парникови газове, заложени в международната търговия, като по този начин стимулира климатичните действия както в рамките на Съюза, така и от нашите търговски партньори, а не като инструмент за протекционизъм", се казва в приетия от ЕП документа. Въпреки че емисиите в рамките на ЕС намаляват, тези от продуктите, внесени в блока, се увеличават. "Европейският съюз трябва да поеме отговорност за емисиите на парникови газове, които произвежда, и тези, които все повече внася", препоръчват евродепутатите.