България и Румъния са държавите с най-висок социален риск в ЕС показва индексът за социален риск (Social Risk Index), който изследва 185 страни от цял свят, съобщава фирмата за застраховане на търговски кредити Euler Hermеs, цитирана от БТА.

Класацията се изготвя като при оценката се взимат предвид различни фактори, които показват степента на уязвимост в дългосрочен план. Тя дава перспектива за социалното напрежение, което съответно може да окаже влияние върху държавното управление, развитието на бизнеса и инвестиционния климат.

Индексът подрежда държавите в низходящ ред, като в челните позиции са тези с най-нисък риск. Така България се класира 59-та, като след нея е само една страна-членка на ЕС - Румъния (63-то място). Експертите посочват, че двете държави са най-бедните в ЕС и с най-ниска степен на доверие на гражданите към управлението, което е видно и от серията от предсрочни избори. При оценката е отчетено и ниското ниво на ваксинация срещу Ковид-19 при осигурен достъп.

Държавата с най-нисък социален риск в света е Дания, а в челната тройка на най-спокойните влизат още Норвегия и Швеция.

Франция и САЩ са двете развити икономики, за които анализаторите от Euler Hermes регистрират съществено повишение на социалния риск спрямо предходното изследване, публикувано през юни 2020 г. В актуалната класация те заемат съответно 17-то и 35-то място.

Отличниците в Централна и Източна Европа са Чехия и Словения с 19 и 20 позиция. С по-добро класиране от България са и държави в региона, които все още са извън ЕС - Сърбия и Черна гора, които заемат 46-то и 55-то място.

Назад остават Русия (75) и Украйна (81), а със силно тревожна позиция е Турция (122), където напрежението расте заради отслабването на турската лира и намаляването на покупателната способност на населението. На дъното на класацията са Конго (185), Судан (184) и Афганистан (183).

Индексът за социален риск отчита 12 параметъра и в дългосрочен план може да ни ориентира за уязвимостта и стабилността на бизнеса в съответните държави. Той е още един инструмент за компаниите да преценят степента на опасност при осъществяване на търговски сделки, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България. "Турция, Румъния и Русия са традиционни дестинации, където българският бизнес намира свои търговски партньори. Затова тенденцията за по-висок социален риск там, следва да се вземе предвид наред с други фактори при сключване на сделки. Една от възможностите компаниите да се защитят е застраховка на търговските кредити", допълва тя.

Резултатите от изследването обхващат периода от пролетта на 2020 г. до есента на 2021 г.