Съветът на ЕС по икономика и финанси (ЕКОФИН - ECOFIN) одобри предложението на Европейската комисия за първи път в историята временно да отмени ключовите правила, заложени в Пакта за стабилност и растеж. Това става ясно от изявление на Съвета на ЕС, разпространено след днешната видеоконферентна среща на министрите на икономиката и финансите на ЕС.

Пандемията от болестта COVID-19 нанесе големи икономически сътресения със значително отрицателно въздействие за Европейския съюз, се посочва в изявление на министри след днешната видеоконферентна среща, разпространено от Съвета на ЕС.

Министрите на финансите на държавите от ЕС са съгласни с оценката на Европейската комисия, че са изпълнени условията за използване на общата клауза за изключение от фискалната рамка (от принципите на Пакта) - сериозен икономически спад в еврозоната или изцяло в ЕС.

Според Пакта за стабилност и растеж страните членки трябва да поддържат дълга си до 60 процента от БВП, а бюджетния си дефицит - до 3 процента от БВП. Дори при икономически кризи държавите трябва да показват, че се опитват да изпълняват тези цели.

Спирането на изпълнението на тези изисквания ще позволи на правителствата да набират заеми без ограничения, увеличавайки бюджетния дефицит, за да оказват помощ на бизнеса.

Използването на клаузата ще даде необходимата гъвкавост за предприемане на всички необходими мерки в подкрепа на националните здравни системи за гражданска защита, и за предпазване на икономиките, включително с по-нататъшни помощи и съгласувани и временни целенасочени действия.

Общата клауза за изключение ще позволи на ЕК и на Съвета на ЕС да предприемат необходимите мерки за съгласуваност на политиката по Пакта, като същевременно се отклоняват от обичайните бюджетни изисквания, за да бъдат преодолени икономическите последици от пандемията.

Последиците за европейските икономики ще зависят от продължителността на епидемията и от мерките, предприети за нейното пресичане. Тежката икономическа криза, която се очаква тази година, изисква решителен и съгласуван политически отговор. Трябва да действаме решително, за да може ударът да продължи възможно най-кратко, да бъде ограничен и да не създава трайни щети за икономиките и за устойчивостта на бюджетите в средносрочен план, се казва още в изявлението.

Предложението на ЕК представлява важна стъпка за изпълнение на ангажимента на Комисията да използва всички инструменти на икономическата политика, с които разполага, за да подкрепи държавите членки при защитата на техните граждани и смекчаването на тежките социално-икономически последици от пандемията.

Предлагаме максимална гъвкавост за нашите правила, които ще позволят на националните правителства да подкрепят всички техните здравни системи, персонал, както и хората, засегнати от кризата. Искам да гарантирам, че отговаряме на хората, както и на социално-икономическото измерение на пандемията по възможно най-добрия начин, заяви на 20 март председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Замразяват се и строгите правила за предоставяне на държавна помощ на предприятията. Отсега нататък правителствата (на страните от ЕС) ще могат да дават пари на много компании, които са изправени пред фалит, каза Фон дер Лайен.