Наложения мораториум върху цената на електроенергията заплашва с колапс цялата електроенергийна система който ще повлече със себе си цялата икономика на България. Това се посочва в обща позиция на електроразпределителните дружества и Електроенергиийният системен оператор (ЕСО) след наложения мораториум върху цените на тока, парното и водата.

Те настояват за диалог с властта за преодоляване на кризата в сектора и предотвратява на евентуално спиране на електроснабдяването.

Замразяването на цените на тока, парното и водата беше гласувано по-рано днес в парламента. Депутатите наложиха мораториум върху тарифите и решиха сметките ни да се изчисляват по старите цени, от 1 януари тази година. Предложението дойде изненадващо от ГЕРБ-СДС. "За" гласуваха 186 депутати от всички партии без ДПС, които определиха решението като "динена кора". Малко след това енергийната комисия в парламента се събра извънредно. От БСП дадоха предложение мораториумът да влезе в сила от 16 декември, да е спрямо цените от юли и да е в действие само 3 месеца. Предложението беше прието в комисията. Правителството видя в мораториума "плод на смислово противоречие" и настоя то да бъде преразгледано. Утре то ще бъде гласувано отново в Народното събрание.

Всичко това доведе до обща позиция на трите ЕРП-тата в страната и ЕСО, в която категорично възразяват "срещу опитите държавната социална политика да се провежда през механизми за изкуствено задържане на цените на електроенергията". Според тях "подкрепата на домакинствата и уязвимите социални групи на обществото, които са засегнати от ценовите равнища на енергийните услуги, е редно да се изпълнява със средствата и инструментите на законодателството, регламентиращо работата на Министерство на труда и социалната политика".

Ето и цялата позиция на ЕРП-тата и ЕСО:

"Във връзка с Решението на Народното събрание от 15.12.2021 г. за налагане на мораториум върху цените на електрическата енергия, ВиК услугите и топлинната енергия, електроразпределителните дружества в България и Електроенергийният системен оператор категорично възразяваме срещу опитите държавната социална политика да се провежда през механизми за изкуствено задържане на цените на електроенергията. Подкрепата на домакинствата и уязвимите социални групи на обществото, които са засегнати от ценовите равнища на енергийните услуги, е редно да се изпълнява със средствата и инструментите на законодателството, регламентиращо работата на Министерство на труда и социалната политика.

Необходимо е да подчертаем, че разчетите на КЕВР за промяна на цените на електроенергията, считано от 1.01.2022 г., няма да доведат до увеличаване на приходите на мрежовите оператори, тъй като в ценообразуването са калкулирани стойностите на услугите, които електроразпределителните дружества в България и Електроенергийният системен оператор заплащат на производителите на електроенергия.

Не на последно място трябва отново да алармираме, че всички мрежови оператори в страната са в сериозна ликвидна криза от месец септември насам, породена от ръста на цените на електроенергията на борсовия пазар, от където мрежовите оператори закупуват електроенергията за технологичните си разходи. Реална е опасността от невъзможност за изпълняване на плащанията по веригата производство-пренос-разпределение-снабдяване. Застрашени от неизпълнение са инвестиционните и ремонтни програми на мрежовите оператори.

Всичко това заплашва с колапс цялата електроенергийна система, а оттам и цялата икономика на България.

Като купувачи на енергия от борсата за покриване на технологичните си разходи, операторите на мрежи са единствените крайни клиенти, които не получиха компенсация от 110 лева за мегаватчас. Това компрометира мярката, превръщайки я в държавна помощ за целева група и нарушавайки пазарните принципи за равнопоставеност.

Разчитаме, че в следващите дни, чрез съвместни усилия и конструктивен диалог, ще намерим решение за справяне с кризата в сектора, недопускане на прекъсване на снабдяването и ефективна защита на енергийно уязвимите потребители".