Въглищните региони имат различни проблеми и различна специфика на заетостта, следователно трябва ясно да се позиционират нуждите им, за да бъдат правилно насочени за решаване. Това каза министърът на енергетиката Румен Радев при обсъждането на териториалния план за справедлив преход на област Перник.

Дискусията се състоя в миньорския град с участието на кмета на общината Станислав Владимиров, зам. - министрите на енергетиката Красимир Ненов и Ива Петрова, зам. - министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, зам. областния управител Илинка Никифорова, представители на синдикални, еко и работодателски организации, местната власт и други заинтересовани страни.

Форумът даде старт на съвместната информационна кампания на МЕ и МРРБ за разясняване на актуализираните териториални планове за справедлив преход на регионите Стара Загора, Перник и Кюстендил, предава БТА. Плановете очертават визията за плавен преход на трите въглищни региона в страната и са ключово условие регионите да се възползват от 1.15 млрд. евро в подкрепа на своята трансформация към устойчиво нисковъглеродно производство.

Срещите по места са с фокус върху възможностите за подкрепа по програма "Развитие на регионите 2021 - 2027" и Фонда за справедлив преход.

Не започваме от нулата, но страхът да се предприемат действия досега е довел до сериозно забавяне, липса на диалог и откритост и задълбочаване на проблемите, каза министър Радев. Той акцентира на необходимостта в разговорите да бъдат привлечени засегнатите от тези процеси, за да се постигнат най-правилните решения. Предлаганото в плановете далеч не е окончателно и затова трябва да ги коментираме заедно, важно е да сте активни, за да обсъдим различни алтернативи, посочи още енергийният министър. По неговите думи е нужно създаване на производство с максимална добавена стойност по веригата за продукти с максимална цена и достойни възнаграждения.

Според министър Радев въпросът не е дали 500 или 10 000 ще са засегнатите от трансформацията. Дори да е един, преходът трябва да е наистина справедлив.

Един от проблемните казуси, които се отнасят до Перник, е работата на местната "Топлофикация" и преминаването на дружеството към друга горивна база. Природният газ е разумна посока като междинно гориво, но също така от съществено значение е работата с добър оператор на инсталациите.

Без съмнение, плюс на региона на Перник е свързаността със София, която изземва човешки ресурси от региона. Особено ценно би било да се постигне обратната тенденция и да се отговори на нуждите на заетостта тук.

По предварителни разчети като субсидирана част от прехода за област Перник са предвидени 180 милиона лева, но привличането на частен капитал в този процес е изключително важно.

Чрез държавното предприятие за конверсия на въглищните региони ще бъде постигната по-висока заетост, стана ясно още по време на дискусията. Предприятието ще бъде ангажирано с рекултивация на минните терени, така че те да станат подходящи за други икономически дейности.

Информационната кампания на МЕ и МРРБ ще продължи със срещи в Кюстендил и Стара Загора.