Европейската комисия (ЕК) запазва своите очаквания за икономиката на България в лятната си прогноза. Ръстът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната ни през 2019 г. ще се възстанови до ниво от 3,3% от 3,1% за 2018 г., като през 2020 г. този показател ще достигне 3,4%, съвпадайки с очакванията на пролетната прогноза.

По отношение на инфлацията ЕК очаква темпото ѝ за 2019 г. да достигне 2,4%, като през 2020 г. то ще се забави до 1,7%.  

През първото тримесечие на годината икономическият растеж в еврозоната бе по-голям от очакваното заради временни причини, например меката зима и увеличаването на продажбите на автомобили, добавят от ЕК в своя доклад, достъпен на сайта на изпълнителния орган на ЕС.

Растежът бе благоприятстван и от мерките на фискалната политика, благодарение на които разполагаемият доход на домакинствата в много държави от ЕС нарасна, се посочва в съобщението на комисията.

Краткосрочните перспективи пред европейската икономика са помрачени от външни влияния, включително напрежението в световната търговия и значителната политическа несигурност. Тези влияния продължиха да се отразяват отрицателно на доверието в областта на производството, която е изложена в най-голяма степен на международната търговия, като се очаква това да доведе до намаляване на перспективите за растеж до края на годината.

В резултат прогнозата за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната от 1,2 на сто през 2019 г. остава непроменена, докато прогнозата за 2020 г. е намалена до 1,4 на сто заради очаквания по-умерен растеж през останалата част от тази година (пролетна прогноза бе за растеж от 1,5 на сто).