Европейската комисия представи днес предложения за всеобхватна реформа на митническия съюз на ЕС, създаден през 1968 година. Предложените днес мерки предвиждат драстично опростяване на митническите процеси за бизнеса, се посочва в съобщение на комисията.

Промените ще заменят обичайните митнически заявления с основан на данни подход към надзора на вноса. Митническите власти ще разполагат с възможности да извършват правилна оценка на вноса и да го спират при заплахи за икономиката и обществото.

Комисията отчита, че се наблюдава огромно увеличение на обема на търговията, особено онлайн, бързо нараства броят европейските изисквания, чието изпълнение трябва да бъде проверено на границата, извършват се геополитически промени. ЕК предлага да бъде създаден Митнически орган на ЕС, който да упражнява надзор върху център за европейски митнически данни като двигател на новата система. Предвижда се центърът за данни да замени съществуващата митническа съобщителна инфраструктура в държавите от ЕС. Очаква се това да спести до два милиарда евро годишно от оперативни разходи.

Вносителите в ЕС ще могат да въвеждат всички данни за своите стоки и вериги на доставки онлайн в единен портал. Те ще трябва да подават само веднъж данни за множество пратки. Най-надеждните търговци ще имат статус "Trust and Check" ("доверени и проверени") и ще могат да освобождават своите стоки за търговия в ЕС без активна митническа намеса.

Предвижда се през 2028 г. центърът за данни да започне да се използва за пратки, обработвани в рамките на електронната търговия, а през 2032 г. - и за другите вносители, на доброволна основа. Отличените търговци ще могат да оформят целия си внос пред митническите власти на държавата от ЕС, където са установени, независимо от мястото на внос в ЕС. През 2035 г. ще бъде извършена оценка дали тази възможност може да обхване всички търговци, когато използването на центъра стане задължително през 2038 г.

Всички държави от ЕС ще разполагат с достъп до данните в реално време и ще могат да събират на едно място информация, за да реагират по-бързо, по-последователно и по-ефективно, пояснява комисията. За оценка и наблюдение на данните и за предвиждане на проблемите ще се използва изкуствен интелект. Новият подход се очаква да осигури правилното събиране на митата и данъците.

Ако предложенията бъдат утвърдени, онлайн платформите ще получат ключова роля да следят, че продаваните чрез тях стоки в ЕС следват всички митнически задължения, че митата и ДДС се плащат при покупката, че стоките са безопасни и в съответствие с европейските изисквания за опазване на околната среда.

Комисията предлага да отпадне прагът, с който стоките на стойност под 150 евро са освободени от мита, тъй като "измамниците се възползват прекомерно". За да се избегнат вносните мита, до 65 на сто от тези пратки се внасят в ЕС на занижена стойност, се уточнява в съобщението.

Предлага се опростено изчисляване на митата за най-често срещаните евтини стоки от държави извън ЕС, като възможните категории мита се свеждат до четири. Комисията заявява, че новият режим за електронна търговия може да донесе допълнителни митнически приходи за един милиард евро годишно.

Днешните предложения ще бъдат изпратени за одобрение на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.