Европейската комисия представи днес няколко предложения, свързани с проверката на чуждестранните инвестиции в ЕС. Предлага се някои видове инвестиции да подлежат на задължителна проверка по сходни показатели, съобщи кореспондент на БТА.

Според комисията е необходимо всички държави от ЕС да въведат възможности за проверка, да се определи обхватът на онези чужди инвестиции, които задължително се проверяват, и да се оценяват европейски инвестиции извън ЕС, когато са свързани с дейност, ръководена от чужденци. Отбелязва се нуждата от подобряване на съгласувания надзор при износа на изделия с двойна употреба. ЕК отчита, че в днешно време сътрудничеството в научните изследвания може да се превърне в уязвимост, защото постиженията е възможно да послужат за военни цели, и затова препоръчва при необходимост сътрудничествата да бъдат ограничавани.

Чуждите инвестиции в ЕС са от полза за европейската икономика, но някои от тях може да създадат заплаха за сигурността и обществения ред, се пояснява в съобщение на комисията. Допълва се, че в последните три години е била извършена проверка на над 1200 договора и са установени законодателни пропуски, включително по отношение на възможността инвестиции от ЕС в чужбина да бъдат използвани срещу Европа или за подкопаване на международния мир и сигурността. Затова комисията предлага да се проследяват и този вид инвестиции в продължение на година, и според получената оценка да се обмисли какви допълнителни мерки са необходими на европейско равнище.