Европейската комисия поиска от Румъния да си възстанови от фалиралата частна авиокомпания Блу Еър (Blue Air) държавна помощ на стойност около 33,84 милиона евро, която според нормите на ЕС е била отпусната неправомерно, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

ЕК е стигнала до заключението, че планът за преструктуриране на авиокомпанията не е успял да възстанови жизнеспоспособността й в дългосрочен план, следователно е несъвместим с нормите на ЕС за държавните помощи, се посочва в съобщение на Комисията.

През април 2023 г. ЕК предприе щателно разследване, за да оцени дали планът за преструктуриране на авиокомпанията Блу Еър и приложените мерки за подкрепа съответстват на нормите на ЕС за държавната помощ.

Блу Еър се сблъскваше с финансови трудности от 2019 г. През август 2020 г. Комисията одобри две мерки в полза на компанията: държавна гаранция от около 28 милиона евро, за да покрие щетите, причинени директно от пандемията от COVID-19, и държавна гаранция от около 33,84 милиона евро за спасителен заем, който да покрие частично нуждите от ликвидност на компанията през следващите шест месеца.

Румъния се съгласи, в случай че тези мерки не дадат резултат в рамките на шестте месеца от първото изплащане на помощта, да представи пред ЕК или план за ликвидация на компанията, или план за преструктуриране. През април 2021 г. Румъния представи план за преструктуриране, който след това беше актуализиран неколкократно. През ноември 2022 г. румънската държава погаси заема и пое 75-процентен дял от Блу Еър, след като авиокомпанията прекрати дейността си през септември 2022 г.

След задълбоченото си разследване, започнало през април 2023 г., Комисията е стигнала до заключение, че планът за преструктуриране на Блу Еър не е осъществим, съгласуван и достатъчно мащабен, за да възстанови дългосрочната жизнеспособност на авиокомпанията в разумни срокове и без да нарушава конкуренцията на единния пазар. Това заключение беше потвърдено от невъзможността на авиокомпанията да запази дейността си и от искането й за откриване на производство по несъстоятелност през март 2023 г. , посочва ЕК.

Мерките, които подкрепят неадекватен и нереалистичен план за преструктуриране, който не е подкрепен с достатъчно пазарно финансиране от инвеститори след периода на оздравяване, са незаконни съгласно правилата на ЕС за държавните помощи. Сега Румъния трябва да възстанови от Блу Еър неправомерна държавна помощ на стойност 33,84 млн. евро плюс лихвите, се посочва в съобщението.

"Финансираната с обществени средства подкрепа за дружества в затруднено положение трябва да бъде съчетана с жизнеспособни планове, които да гарантират успешно преструктуриране без неоправдано нарушаване на конкуренцията. След подробно разследване потвърдихме, че планът за преструктуриране и мерките, приложени за Блу Еър, не са в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. Сега Румъния трябва да възстанови помощта, за да възстанови конкуренцията на вътрешния пазар на услуги за въздушен транспорт", заяви еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер.