Пречките пред европейските търговци на международния пазар непрекъснато нарастват, показва доклад, представен днес от Европейската комисия.

ЕК отчита, че 123 препятствия в тази област са отпаднали в последните пет години, което е довело до нарастване на износа с над шест милиарда евро миналата година. В документа са посочени 45 нови търговски пречки, въведени в страни извън ЕС през 2018 г., като общият брой на препятствията достига 425 в 59 държави, което струва на бизнеса в ЕС милиарди евро всяка година.

Китай и Русия поставят най-много трудности пред деловите среди в ЕС със съответно 37 и 34 търговски мерки. Най-голямо въздействие върху износа на ЕС оказват мерките, въведени от Китай, САЩ, Индия и Алжир. Те засягат 80 на сто от целия износ на ЕС, обхванат от нови мерки. Най-често страдат производството на стомана, алуминий, далекосъобщителните технологии.

Усилията на ЕС за прилагане на правилата за международна търговия са допринесли за облекчаване на дейността в селското стопанство и риболова, автомобилостроенето, производството на текстил, кожа, вино и спиртни напитки, козметика, самолетните части и далекосъобщителното оборудване.

ЕС отчита отпадането на китайските ограничения върху вноса на изделия от едър рогат добитък и овце; на руските незаконни антидъмпингови мерки за леки търговски превозни средства; митата за електронни изделия и задължителните ветеринарни сертификати за износа на кожени изделия в Индия.

Премахнати са също ограниченията за използването на разрешени добавки във вино и спиртни напитки в Япония, както и задължителното поставяне на етикети за текстила в Египет.