По предварителни данни през третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 1,7 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт.

Заетите в икономиката са 3 699,7 хил., а общият брой отработени часове е 1 457,4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектор.

На един зает се падат 12 152,0 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 30,9 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2022 г. се увеличава реално с 2,1 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3,3 на сто.

За третото тримесечие на 2022 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 12 222,5 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 29,8 лв. за един отработен човекочас, по предварителни данни. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 10 437,8 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 26,7 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 5 904,8 лв. БДС на един зает и 15,5 лв. за един отработен човекочас.