Стартира програмата на Министерството на туризма за подпомагане на туристическия маркетинг на общините в размер до 400 000 лв.. Пилотните проекти са на кметствата по Черноморското крайбрежие, които могат да направят партньорства и със съседите си в целите области Варна, Бургас и Варна. На конференцията "Градският туризъм и неговите потайности - новото лице на България като всесезонна дестинация" експерти от министерството имаха възможност подробно да представят пред общините и медиите как се кандидатства с конкретни проекти по програмата, която е добре представена и на всички комуникационни канали на самата институция.

Тя предвижда субсидия до 60% от всяка класирана инициатива, като общият размер на средствата е 5 милиона лева, т.е. одобрение ще получат повече от 20 общини или почти всички в обсега на пилотния етап. Другата част от средствата може да дойде от техните бюджети и техните партньори: туроператори, превозвачи, летища, други общини.

Всяка община може да представи до 2 проекта, а като партньор няма ограничение в колко би могла да се включи. Срокът е 12 месеца. Кандидатстването е до 27 ноември.

Пилотната програма предстои да бъде развита и за останалата част от страната, тъй като идеята на ресорния министър Зарица Динкова е, че градският туризъм е основният потенциал за продължаващо развитие на този сектор от икономиката, който силно пострада както от 2-те години пандемия, така и от близостта на войната с Украйна, която се отразява особено на Черноморския регион. Заради това именно там пилотно тръгва концепцията. Другите региони и общините в тях отсега могат да се готвят за следващите етапи на програмата, която е максимално улеснена административно за тях.