От началото на годината до 27 февруари са предоставени 103 795 безплатни е-винетки на хора с увреждания. Стойността им е над 9 млн. лв. и e за сметка на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), съобщиха от АПИ.

Общият брой на безплатните винетки, които са отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност през 2022 г., е 222 341 бр. за над 21,5 млн. лв.

През март изтича валидността на 20 464 безплатни е-винетки от издадените през 2022 г. Националното тол управление припомня, че проверка на валидността на безплатна е-винетка може да бъде направена на интернет страницата на АПИ www.api.bg и на www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

Право на безплатна е-винетка имат хора с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с мощност до 160 к. с. и обем на двигателя до 2000 куб. см.

В средата на януари от пътната агенция съобщиха, че през първите десет дни на месеца са предоставени близо 20 000 безплатни е-винетки на хора с увреждания.

По данни на пътната агенция от края на февруари приходите от пътни такси от началото на годината до 23 февруари са 108 758 096 лева. От тях от е-винетки са 57 118 771 лв., а от тол - 51 639 325 лв. При приходите от тол 5 918 408 лв. са от маршрутни карти, а 45 720 917 лв. от тол декларации. От началото на годината до 23 февруари са продадени 926 373 е-винетки. Най-търсени от шофьорите до момента са годишните, от които са купени 599 023, следвани от седмичните - 220 879 бр. От уикенд винетките са продадени 51 652 бр., от месечните 45 897 бр., а от тримесечните - 8922 бр.

От 1 януари са в сила нови цени на винетките и тол таксите в България. Промяната е приета с Постановление №142 от 24 юни 2022 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Годишната винетка вече струва 87 лева, тримесечната винетка - 48 лева, месечната - 27 лева, седмичната - 13 лева, а уикенд винетката - 9 лева.