Дружеството не е горило РДФ в разрез с разрешителното си, заяви в интервю инж. Емил Христов, който в последните години управлява ТЕЦ "Бобов дол".

- Инж. Христов, как ще коментирате тиражираната информация относно темата с отпадъците?  Жителите на Бобов дол ви питаха замърсява ли ТЕЦ "Бобов дол" града при горенето на отпадъци. Имат ли основания за подобни страхове?

- Това са манипулиращи и неверни твърдения. В последно време една групичка от хора започна да разпространява подобни слухове и да всява съмнение и страх сред останалите.

Позволете ми да ви отговоря по следния начин. Смятате ли, че ще получим разрешение за преработка на РДФ, ще започнем да го правим и ако стъпим встрани от разрешението, няма да ни бъдат наложени санкции и тази дейност да ни се забрани? Нали, логично е, смятам.

Не знам вече за кой път ще кажа, че ТЕЦ "Бобов дол" получи Комлексно разрешително, съгласно което имаме позволение компетентните институции за преработване на РДФ. Това е специализирано обогатено гориво, създадено от преработени отпадъци, отличаващо се с добра горимост. Притежаваме и издаден документ по Закона за управление на отпадъците за дейност с отпадъци т.е. ТЕЦ "Бобов дол" не е горил РДФ в разрез с разрешителното си.

Дейността ни се следи постоянно от компетентните институции. Възможно е да се провери, че всичко, което до тук сме преработили е докладвано на съответните институции.

- Говори се, че вие не преработвате само отпадъците, позволени ви в Комплексното разрешително. Как ще коментирате тези твърдения?

- В последните седмици какво ли не чух, не прочетох от кого ли не. Вижте, отново Ви казвам, че нашата дейност е под постоянен контрол на институциите от страна на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и РИОСВ - Перник.

Освен проверките от изложените по-горе институции се извършват и допълнителни измервания на емисиите, които се отделят в атмосферния въздух от акредитирана лаборатория към ИАОС.

Дори мога да Ви споделя, че последната проверка бе направена от РИОСВ София. Това за нас беше учудващо, при условие, че по принцип трябва да ни проверява РИОСВ-Перник. В подобни случаи не можем да не започнем да си задаваме въпроси дали това не са умишлени акции срещу Дружеството...

Ясно заявявам! Не сме използвали и няма да използваме разнородни отпадъци. Дори мога да Ви уверя, че част от горивото, което планираме да горим е от т.нар. Грийнлист. В него влизат растителни тъкани, дървен материал, текстилни влакна и други. Все отпадъци, които нямат вредно въздействие върху околната среда.

- Какво показват резултатите от направените проверки. Знаем, че прокуратурата също се сезира по въпроса и възложи проверки?

От началото на годината до сега ИАОС е извършила 3 измервания чрез мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на населеното място, в което се намира нашето дружество. Трите проверки не установиха превишения на допустимите норми.

Всеки месец изпращаме на кoмпeтeнтнитe инcтитуции резултатите от собствените измервания, които правим.

Различни екологични организации Ви нападнаха, че не спазвате правила за преработка на отпадъците и по-конкретно засегнаха темата с температура на изгаряне в енергийните котли на Бобов дол.

Призовавам всички да четат преди да говорят и да мислят преди да съдят. Проектната документация на всеки един котел е част от процедурата по издаване на нашите разрешителни и е предоставена както в Изпълнителната агенция по околна среда, така и в МОСВ. Изцяло спазваме разпоредбите и това, което ни е разрешено.