Бюджетният дефицит за 2023 г. е 2,2%, изчислен по европейската методология, съобщиха от Министерството на финансите. Това е важният показател на България по пътя към членство в еврозоната, коментират от министерството.

Предварителните оценки сочат, че е постигнато подобрение спрямо заложеното целево ниво на индикатора за миналата година в мотивите към Закона за държавния бюджет на България за 2023 г., а именно - дефицитът да е в размер на 3% от прогнозния БВП, отбелязват от министерството. 

Постигнатият по-добър дефицит по държавния бюджет за 2023 г. даде възможност правителството да одобри 1,2 млрд. лв. по сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при спазване на утвърденото от Народното събрание салдо за 2023 г., за разплащане проекти на общините.

Именно такава беше прогнозата на министър Асен Василев в края на миналата година, когато тази сума беше предоставена на общините допълнително, при спазване на утвърдените в бюджета параметри, припомнят от МФ.

Според прогнозните данни за януари тази година държавата започва с бюджетен излишък от 400 милиона лева.

Това е близо до отчетеното за януари 2023 г. Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. нарастват с около 6,3 на сто спрямо януари 2023 г., което компенсира в голяма степен по-високите разходи, дължащи се основно на базов ефект при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари 2024 г. след юлското увеличение.

Сред другите причини са и по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други, посочват от МФ.