54-ата годишна среща на Световния икономически форум в швейцарския град Давос започна в понеделник и заинтересованите страни от енергийната индустрия вече се събраха да дискутират на доклад на WEF, в който се призовава за спешни действия относно търсенето на енергия. Тези дейности могат да намалят потреблението на енергия с до 31%, спестявайки до 2 трилиона долара в световен мащаб всяка година.

В бяла книга, публикувана в сътрудничество с PwC и Международния бизнес съвет, Световният икономически форум (World Economic Forum (WEF) подчерта защо трансформирането на търсенето на енергия има значение.

"Намаляването на енергийната интензивност - използваната енергия за единица брутен вътрешен продукт (БВП) - би насърчило растежа, като позволи преди това изразходвана или прекомерно използвана енергия да бъде пренасочена към по-продуктивни дейности. Това също би помогнало на компаниите да спестят пари и да поддържат конкурентно предимство, като същевременно намаляват емисиите си", обясняват авторите на доклада в коментар за Energy Connects.

Според данните от доклада стойността на действията по отношение на търсенето на енергия е наистина впечатляваща: възможности до 31% намаление на енергийната интензивност и до 2 трилиона долара годишни спестявания, ако мерките бъдат взети до 2030 г.

Подобен сценарий би позволил на компаниите да консолидират маржовете си, като същевременно изграждат измерим напредък в намаляването на емисиите на парникови газове (ПГ) и предоставянето на по-голяма устойчивост при операциите на фирмите, смятат от Световния икономическия форум.

Потенциалните ползи от енергийната ефективност за компаниите идват дори на фона предупреждението от Давос, че глобалните икономически перспективи остават приглушени и изпълнени с несигурност. Причината е, че световната икономика продължава да се бори с предизвикателства от тесни финансови условия, геополитически разриви и бърз напредък в производството изкуствен интелект (AI).

По последната прогноза на WEF повече от половината от макроикономистите (56%) очакват световната икономика да отслабне тази година. Докато 43% предвиждат непроменени или по-добри условия. Голямо мнозинство също вярва, че пазарите на труда (77%) и финансовите условия (70%) ще се подобрят през следващата година.

Въпреки че очакванията за висока инфлация бяха намалени като цяло, регионалните перспективи за растеж варират значително и нито един регион не е предвиден за много силен растеж през 2024 г. Срещу подобна перспектива мерките за увеличаване на растежа, спестяване на пари и предоставяне на конкурентно предимство, като същевременно допринасят за енергийния преход, биха били примамлива възможност за компаниите.

"Политиците и бизнес лидерите трябва да си сътрудничат, за да ускорят енергийния преход, който създава положителни резултати за хората, обществото и планетата", каза Оливие Шваб, управляващ директор на Световния икономически форум. "А частният сектор може да играе водеща роля в тази трансформация", смята той.

3eNews